Patrimoni natural, ambiental i pasatgístic

 • El turó vist des del sector de Terra Nostra. Turó de Montcada 06/10/2021

  DADES CADASTRALS
  08124A010000700000FJ

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN S. COLLSEROLA.
  Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU) .
  Qualificació: Clau 26b. Lliure permanent.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva: PGM i PN S. COLLSEROLA

 • Plataners i altres arbres de ribera. Arbreda de Mas Duran 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i PD ACTUR Gallecs.
  Classificació: Sistemes S.
  Qualificació: 
  Sistema (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
  Relació ntiva:  
  PGM i Pla Director U. de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs

 • Plataners delimitant l’antiga carretera de Ribes. Plataners de la Carretera Vella 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: SUD (urbanitzable delimitat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica. Clau 6b. Parcs i Jardins
  Urbans De nova creació de caràcter local
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva:  PGM

 • Vegetació i fauna. Llera del riu Ripoll 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: Sistemes (S).
  Qualificació: Clau 5. Xarxa viària bàsica.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva:  PGM

 • Inici de l’extrem est. Rotonda del Gurugú. Plataners de la Carretera de Ripollet 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: Sistemes (S).
  Qualificació: Clau 5. Xarxa viària bàsica.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM.

 • El pont de Montcada sobre el Besòs. Llera del riu Besòs 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau SH Sistema hidrogràfic.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva:  PGM

 • Panoràmica Om de l’escola Mitja Costa 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a.Equipaments comunitaris i dotacions actuals.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva:  PGN

 • L'alzina Alzina de Santa Maria 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM.

 • El pollancre Pollancre de la Riera de Sant Cugat 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM.

 • Panoràmica. Lledoner de Ca n’Oller 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 6. Parc i Jardins Urbans.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM.

 • Plàtan. Conjunt de 4 plàtans al Reixagó 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 6. Parc i Jardins Urbans.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM.

 • Pi dels pous. Pi dels pous de la Casa de les Aigües 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM.

 • Butia capitata. Pi del masover i butia de la Casa de les Aigües 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM.

 • El cedre des del carrer Montiu. Cedre del carrer Montiu 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i
  dotacions de nova creació a nivell local
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva:  PGM

 • Panoràmica. Roure de la Font del Tort 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
  Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU).
  Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM i PE S. MARINA.

 • Broc. La Font Pudenta 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva:  PGM

 • Panoràmica. Conjunt de 4 plàtans de Can Milans 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM.
  Classificació: SUC (urbà consolidat).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva:  PGM

 • La font. Font dels Avellaners 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
  Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

 • La font. Font dels Caçadors 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
  Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

 • Font. Font de la Mitja Costa 06/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B.
  Relació ntiva:  
  PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA

Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:18
Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:18