Ciutat amb passat, present i futur industrial

Montcada i Reixac és una de les ciutats més industrialitzades de la comarca. Les primeres indústries del municipi daten dels anys 20, tot i que la indústria actual es va començar a consolidar als anys 60, molt influïda per la seva ubicació, ja que suposa un corredor natural que ha obert el Besòs, via d’accés a Barcelona des de l’interior de Catalunya per aquesta part del Vallès (portell de Montcada). A més, als anys 70 s'inicia un període de construcció de noves infraestructures i vies de comunicació que encara van afavorir més la indústria local.
Actualment, la indústria és la base econòmica del municipi, i ocupa aproximadament un 70% de la població activa.

Dades generals del municipi

L'economia tradicional de Montcada i Reixac s'havia basat històricament en l'agricultura: vinya, blat, patates, maduixes i arbres fruiters. Pero a partir del 1917, amb la instal·lació de l'empresa cimentera Asland, va començar un intens procés d'industrialització que l'ha portat avui dia a ser una de les ciutats més consolidades pel que fa a activitat industrial.

Montcada i Reixac en dades
 • Empreses: 1259
 • Llocs de treball: 16.533
 • Polígons: 12
 • Empreses ubicades als polígons: 737
 • Hectàrees dedicades a sòl per activitats: 2.320.963
 • Habitants: 36.803
 • Densitat: 1.562,2 hab/km²
 • PIB / habitant: 32,6 (milers d'euros)
 • Superfície del terme municipal: 23,34 km²

Dades Idescat 2021

Principals sectors industrials
 • Tèxtil i confecció
 • Indústria alimentària
 • Edició i mobles
 • Química i metall
 • Transformació de metalls
 • Altres indústries
Proposta de valor

Montcada i Reixac és una ciutat amb una indústria consolidada, i que per tant compta amb unes infraestructures de serveis i comunicacions molt preparades

 • Ciutat industrial consolidada
  Montcada i Reixac és una de les ciutats més industrialitzades de la comarca, amb 12 polígons actius.
 • Destinació industrial d'alt interès
  És una destinació industrial atractiva per a les empreses, com mostra el fet que actualment compta amb un 80% d'ocupació. 
 • Situació geogràfica privilegiada
  Molt propera a Barcelona, i ubicada entre els Vallès Occidental i el Vallès Oriental, compta a més amb una bona infraestructura de comunicacions (AP7, C58, C33 i C17).
 • Disponibilitat de naus i sòl industrial
  Tot i que té un alt percentatge d'ocupació, Montcada i Reixac té disponibilitat tant de naus com de solars per a ús industrial.
Els nostres polígons

Montcada i Reixac compta amb 12 polígons industrials, que sumen un total de 595 empreses localitzades. La seva superfície total és de 2.292.931 m2. Visor de polígons industrials de Montcada i Reixac

Polígon Pla d'en Coll

És el més gran del municipi en termes de superfície i el segon en nombre d'empreses.

 • Nombre d'empreses: 220
 • Superfície polígon: 768.507 m2
 • Any d'urbanització: 1965

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, paper i arts gràfiques, tèxtil i altres indústries

Polígon Molí d'en Bisbe

És el tercer polígon en nombre d'empreses del municipi i es troba ubicat en una de les zones industrials properes al nucli urbà. És dels més recent creació de la ciutat.

 • Nombre d'empreses: 108
 • Superfície polígon: 85.311 m2
 • Any d'urbanització: 1990

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, paper i arts gràfiques, indústries químiques i tèxtil

Polígon La Granja

Es troba ubicat en una de les zones industrials properes al nucli urbà. Tot i que és un sector amb una gran superfície, només hi ha ubicades tres empreses.

 • Nombre d'empreses: 1
 • Superfície polígon: 206.972 m2
 • Any d'urbanització: 1990

Activitat econòmica industrial
Paper i arts gràfiques

Polígon La Ferreria

És el segon polígon més gran del municipi en termes de superfície i més antic, i el que compta amb més empreses ubicades.

 • Nombre d'empreses: 273
 • Superfície polígon: 515.465 m2
 • Any d'urbanització: 1966

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, paper i arts gràfiques, indústries químiques i  altres indústries manufactureres

Polígon Hermes

És el polígon més petit en termes de superfície, però tot i amb això s'hi ubiquen 21 empreses. Es troba dins del nucli urbà de la ciutat, entre el barri de Terra Nostra i el nucli urbà.

 • Nombre d'empreses: 21
 • Superfície polígon: 37.243 m2
 • Any d'urbanització: 1968

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, paper i arts gràfiques, tèxtil i altres indústries manufactureres

Polígon Foinvasa

És un dels polígons de dimensió mitjana de la ciutat, tant en nombre d’empreses com en superfície. Es troba ubicat a prop del nucli urbà. També és un dels polígons de creació més recent.

 • Nombre d'empreses: 36
 • Superfície polígon: 59.671 m2
 • Any d'urbanització: 1988

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, paper i arts gràfiques, indústries químiques i altres indústries manufactureres

Polígon Coll de Montcada

És de dimensió mitjana de la ciutat pel que fa a nombre d’empreses i superfície. Es troba ubicat en una de les zones més allunyades del nucli urbà i és dels polígons de creació recent.

 • Nombre d'empreses: 52
 • Superfície polígon: 71.394 m2
 • Any d'urbanització: 1993

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, tèxtil i altres indústries manufactureres

Polígon Cemarksa

És un dels polígons de menys dimensió i actualment només hi allotja una empresa, ja que es tracta d'un polígon fet sota demanda.

 • Nombre d'empreses: 1
 • Superfície polígon: 150.443 m2
 • Any d'urbanització: 1970

Activitat econòmica industrial
Textil

Polígon Can Tapioles

Polígon de dimensió mitjana pel que fa a nombre d’empreses i superfície. Es troba ubicat a prop del nucli urbà i és dels polígons més nous.

 • Nombre d'empreses: 60
 • Superfície polígon: 57.807 m2
 • Any d'urbanització: 1996

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, paper i arts gràfiques, indústries químiques i construcció

Polígon Can Milans

És un dels polígons de dimensió mitjana de la ciutat pel que fa a nombre d’empreses i superfície. Es tracta del polígon situat més al nord respecte del nucli urbà a prop de La Llagosta, i un dels polígons més nous.

 • Nombre d'empreses: 64
 • Superfície polígon: 57.220 m2
 • Any d'urbanització: 1997

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, paper i arts gràfiques, indústries químiques, tèxtil i altres indústries manufactureres

Polígon Can Cuiàs

Polígon de dimensió mitjana de la ciutat pel que fa a superfície i el quart amb el nombre d'empreses més elevat. Es troba ubicat al sud del municipi, allunyat del nucli urbà.

 • Nombre d'empreses: 86
 • Superfície polígon: 171.085 m2
 • Any d'urbanització: 1970

Activitat econòmica industrial
Transport i comunicacions, plàstic i cautxú, paper i arts gràfiques, indústries químiques i altres indústries manufactureres

Polígon Asland

Es tracta d'un polígon fet a mida sota demanda, per tant només s'hi ubiquen tres empreses.

 • Nombre d'empreses: 3
 • Superfície polígon: 87.725 m2
 • Any d'urbanització: 1969

Activitat econòmica industrial
Construcció

Projectes de futur
 • S'estan duent a terme diferents projectes de suport a les empreses ubicades als polígons industrials, en relació a l'economia circular, la sostenibilitat  energètica, la digitalització, plans estratègics empresarials, i de mentoratge enfocat a la dona.
 • S'ha iniciat el projecte Camins Segurs als polígons industrials, que inclou una diagnosi dels punts negres per elaborar traçabilitat dels camins segurs als PAEs, posant el focus en la seguretat en els accessos i en els trajectes de les dones a la indústria local.
Política industrial i de promoció econòmica

Montcada i Reixac treballa constantment per millorar l'entorn industrial i afavorir l'activitat de les empreses instal·lades en els seus polígons. En aquest sentit, hi ha diferents projectes en marxa:

 • El Pla d'Actuació Municipal (PAM) inclou diferents punts relacionats amb la indústria, com l'impuls i l'ampliació de l'activitat en els polígons industrials i el suport a l'emprenedoria.
 • Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació de Montcada i Reixac (2019-2024) ha establert les principals línies d’actuació dels darrers anys, com adaptar el teixit productiu de la ciutat als canvis, fomentar les oportunitats de treball digne i potenciar l'atractiu de la ciutat a través de l'esport, la natura, el comerç de proximitat i l'oci.
Ajudes i serveis

El centre Montcada Avança - Servei d'Empresa compta amb diferents departaments que donen suport a les empreses:

 • Centre Local de Servei a les Empreses (CLSE): serveis a les empreses i assessorament en l'àmbit legal, laboral, administratiu, econòmic, professional i urbanístic.
 • Formació i sensibilització empresarial: catàleg formatiu per a micro i petita empresa, jornades i conferències sobre temes d'actualitat empresarial, i formació a mida per a l'empresa.
 • Programes d’innovació i millora de la competitivitat empresarial
  Totes les empreses: Pla de modernització dels polígons (Diputació de Barcelona), Pla d’eficiència energètica en l’empresa (Diputació de Barcelona), Programa de digitalització de l’empresa (Consell Comarcal del Vallès Occidental), Treball, talent i tecnologia (TTT) (Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès Occidental) 
  Pimes: accelera el creixement, (programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom que té com a objectiu l’assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial), programes d’economia circular i Reempresa (projecte d’impuls a la digitalització a les pimes industrials, Consell Comarcal del Vallès Occidental).
 • Espai de Coworking
 • Mentoring per a la Dona
 • Estratègia Empresarial