El municipi en xifres

HERMES

Hermes és un sistema d’indicadors socioeconòmics desenvolupat l’any 1998 per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per tal d’oferir informació socioeconòmica a nivell municipal als 311 municipis de la demarcació de Barcelona.
Trobareu informació sobre: informes, mapes temàtics, dades municipals, indicadors... Dades a HERMES de Montcada i Reixac | Dades obertes

IDESCAT

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. Creat el 1989 (Decret 341/1989, d'11 de desembre), és un organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d'actuar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.
Trobareu dades sobre: població, cultura · llengua, educació, eleccions, treball, qualitat de vida, macromagnituds · finances públiques, sectors econòmics o medi ambient. Dades a IESCAT de Montcada i Reixac (disponibles en dades obertes)

Darrera actualització: 13.11.2023 | 10:34
Darrera actualització: 13.11.2023 | 10:34