Cartes de Serveis

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals les administracions informen sobre les característiques dels serveis públics que ofereixen i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

Representa el compromís públic de l'organització de desenvolupar les seves funcions sota criteris de qualitat i millora contínua, ja que:

  • Promou les relacions amb els usuaris
  • Serveix per definir estàndards de servei
  • Permet establir objectius ambiciosos
  • Pretén assolir una major qualitat en els serveis

El sistema de gestió que hi ha darrere una Carta de Serveis té una repercussió directa en la millora dels serveis i en la percepció de la qualitat per part dels seus usuaris, ja que:

  • Requereix l'anàlisi prèvia de les expectatives de les persones usuàries dels serveis, estableix uns compromisos, facilita la revisió dels processos de gestió i permet avaluar la gestió i la satisfacció per a prendre decisions per a la millora.
  • Es concreta en un document públic per als usuaris que recull informació dels serveis, els compromisos adquirits, els mecanismes d'avaluació i les vies de participació per a la millora dels serveis.
Darrera actualització: 10.10.2023 | 13:34
Darrera actualització: 10.10.2023 | 13:34