Junta de govern local

La Junta

La Junta de govern local es reuneix els dimarts no festius, a les 12.30 h del migdia, tret de circumstàncies especials que facin aconsellable el canvi de data. Quan el dimarts sigui festiu, es traslladarà la sessió preferiblement al primer dia hàbil posterior.
En períodes de vacances, Nadal, Setmana Santa, i en el mes d'agost, no hi ha haurà sessió, sense perjudici de poder-se convocar i celebrar algunes sessions durant aquests períodes si així convingués per al bon funcionament de l'organització municipal.

A la Seu Electrònica / Portal de Transparència podreu trobar: