Escoles bressol

Curs 2023-2024

LLISTATS ADMESOS/ES

EBM Camí del Bosc

EBM Can Casamada

EBM Can Sant Joan

EBM Font Freda

 • 0-1 any (nascuts l'any 2023)
 • 1-2 anys (nascuts l'any 2022)
 • 2-3 anys (nascuts l'any 2021) Actualitzat el 12 de juny

EBM Mitja Costa

 • 0-1 any (nascuts l'any 2023)
 • 1-2 anys (nascuts l'any 2022) Actualitzat el 12 de juny
 • 2-3 anys (nascuts l'any 2021

Llista d'espera (comuna a totes les EBM).

Llista fora de termini


LLISTATS PREINSCRITS/ES

EBM Camí del Bosc

 • 0-1 any (nascuts l'any 2023)
 • 1-2 anys (nascuts l'any 2022)
 • 2-3 anys (nascuts l'any 2021) *Actualitzat el 2 de juny

EBM Can Casamada

EBM Can Sant Joan

 • 1-2 anys (nascuts l'any 2022) *Actualitzat l'1 de juny
 • 2-3 anys (nascuts l'any 2021)

EBM Font Freda

 • 0-1 any (nascuts l'any 2023) *Actualitzat l'1 de juny
 • 1-2 anys (nascuts l'any 2022) *Actualitzat l'1 de juny
 • 2-3 anys (nascuts l'any 2021) *Actualitzat l'1 de juny

EBM Mitja Costa

 • 0-1 any (nascuts l'any 2023)
 • 1-2 anys (nascuts l'any 2022)
 • 2-3 anys (nascuts l'any 2021) *Actualitzat l'1 de juny

Llista fora de termini Actualitzat el 2 de juny

* Inclou bessons i NESE

Tots els arxius son PDF. 

La següent documentació només s'haurà de presentar una vegada formalitzada la matrícula, i només si es vol sol·licitar la tarifació social

Del 13 al 30  de juny de 2023

Recursos:

^ Pujar

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

La Xarxa d’escoles bressol municipals està conformada per cinc escoles: EBM Camí del Bosc, EBM Mitja Costa, EBM Font Freda, EBM Can Casamada i EBM Can Sant Joan.
Les escoles de la Xarxa treballen coordinament entre elles pel que fa normatives, calendaris, processos de matriculació, etc.
Els projectes educatius són propis però comparteixen una línia educativa comuna basada en el joc i l’experimentació, tot respectant la individualitat i capacitats de cada infant, en un entorn ric en estímuls i afecte. La comunicació diària amb les famílies és també una part fonamental de la intervenció educativa.
L'escolarització en l'etapa educativa 0-3 anys té com a objectius prioritaris la conciliació de la vida familiar i laboral, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social, així com la prevenció i la detecció precoç.

^Pujar