Patrimoni natural, ambiental i pasatgístic

Mirador de Ca n’Oriol Vell - La torre dels Conills

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació:  Clau 26. Zones amb sòl no urbanitzable lliure permanent
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Mirador de l’Estrella

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació:  Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Mirador del turó del Sextet

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació:  Sistemes (S) Clau 28. Parcs Forestals De repoblació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B- 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Font del Tort

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: Sòl No Urbanitzable (S.N.U.).
Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Mirador de Reixac

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:18
Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:18