Retiment de comptes

Pla d'Actuació Municipal

2023-2027

2019-2023

  • El Pla contempla 5 eixos amb un total de 41 objectius, amb més de 400 accions i indicadors de seguiment i avaluació.
  • Revisió de l'estat d'execució a febrer de 2023 -  Anar al PAM 2019-2023

2015-2019

Estadístiques de queixes i suggeriments

Resolucions d'accés a la informació pública

Cartes de Serveis

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals les administracions informen sobre les característiques dels serveis públics que ofereixen i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. Anar a les Cartes de Serveis

Avaluacions de qualitat dels serveis públics

Darrera actualització: 25.01.2024 | 11:23
Darrera actualització: 25.01.2024 | 11:23