Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu informació sobre les convocatòries d'estabilització, ofertes públiques, borses de treball, interinatges i altres processos de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. També els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.
D'altra banda, a Hemeroteca, hi han publicats els processos tancats (ofertes de feina / convocatòries de selecció de personal)

Convocatòria extraordinària d'estabilització 2022

Inclou les places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Veure convocatòria extraordinària d'estabilització 2022.

Oferta pública

Inclou places per accedir a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Veure oferta pública.

Borses de treball

Llocs a cobrir mitjançant borses de treball a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Veure borses de treball.

Interinatges

Llocs a cobrir mitjançant nomenament interí a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Veure interinatges.

Altres processos

Llocs a cobrir per a comissions de serveis, promocions internes i altres administracions vinculades
Veure altres processos.

Proves de convocatòries realitzades i en curs

Resultats de proves, tests, qüestionaris... de convocatòries de selecció de personal. Aneu a resultats proves.

Darrera actualització: 05.05.2023 | 13:21