Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma e-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
 • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

RELACIÓ DE CODIS DIR3:

 • LA0017659    Àrea Econòmica /Servei de Contractació i Compres
 • LA0017655    Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
 • LA0017656    Àrea Territorial
 • LA0017661    Serveis Municipals i de Manteniment
 • LA0017660    Àrea de Presidència (Comunicació i Protocol / Alcaldia)
 • LA0017658    Àrea de Serveis Generals
 • LA0017657    Àrea de Àrea Socials
 • LA0007074    Organisme Autònom D'informació Local (OAIL)

Per registrar una factura feu servir aquest enllaç a e-FACT.

Darrera actualització: 11.01.2022 | 11:22
Darrera actualització: 11.01.2022 | 11:22