Busques feina?

Al Servei Local d’Ocupació (SLO) gestionem programes pel foment de l’ocupació del municipi amb l’objectiu de facilitar la inserció de persones en situació d’atur o que volen millorar la seva situació laboral.
També donem suport a les empreses en els processos de selecció de personal mitjançant el servei d’intermediació laboral.
A través de la Xarxa Xaloc, oferim l’accés a una borsa de treball que posa a disposició de les/els demandants d’ocupació les ofertes de les empreses adscrites al servei d’intermediació.

 • "

  Contacta amb el Servei Local d’Ocupació

 • "

  Busques treballadors/es?

 • "

  Quina formació oferim?

 • "

  Com funciona la borsa de treball?

Orientació professional

Al Servei Local d’Ocupació de Montcada posem a disposició dels usuaris diferents recursos i programes per a l’orientació professional.

MONTCADA INCLOU

Un projecte pioner a Montcada i referent en la inclusió de les persones amb diversitat funcional que té per objectiu la inserció o millora  laboral de les mateixes.
Està dirigit a qualsevol persona que tingui un certificat de discapacitat del 33% o més.
Es du a terme un itinerari i seguiment  personalitzat en totes les fases de la recerca de feina per cada usuari.

Escut Diputació de barcelona

En el marc del projecte s’han dut a terme accions de formació per a la millora del perfil professionals de les persones participants, destacant:

 • Montcada Inclou Comerç
 • Montcada Inclou Jardineria

Aquests projectes es duen a terme amb la col·laboració de:

 Logo Aigües de Barcelona

ESPAIS DE RECERCA DE FEINA

Està destinat a persones demandants d’ocupació que estiguin inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i s’ofereixen dues modalitats amb vuit i quatre sessions respectivament. Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent.

El Servei Local d’Ocupació de Montcada Avança reprèn el programa Espais de Recerca de Feina amb l'objectiu de millorar la situació de les persones demandants d'ocupació i facilitar la seva incorporació al mercat laboral mitjançant la promoció d’actuacions destinades al desenvolupament de les competències necessàries per realitzar una recerca organitzada i sistemàtica de feina amb autonomia i major efectivitat. Aquest programa està destinat a persones demandants d’ocupació no ocupades que estiguin inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb la demanda activa, amb la voluntat de trobar un lloc de feina i que compleixen una sèrie de requisits: tenir un projecte professional definit i viable, estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa, tenir disponibilitat i interès per participar, tenir coneixements de castellà/català, tenir coneixements d’informàtica i d’internet, i, tenir disponibilitat horària per assistir un mínim de 8 sessions.

Els Espais de Recerca de Feina permeten, sense cost per als participants, dues modalitats:

 • Vuit sessions destinades a persones que tenen coneixements d’informàtica i navegació per Internet, així com la disponibilitat per assistir de forma presencial durant dos matins a la setmana, en horari de 9 a 13 h.
 • Quatre sessions destinades a persones amb competències digitals més limitades, amb disponibilitat de participar durant un matí a la setmana, de 9 a 14 h.

Per a inscriure’s directament poden contactar amb l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya situada a Ripollet, indicant la voluntat d’inscriure’s al programa Espais de Recerca de Feina de Montcada i Reixac, mitjançant el correu: otg_ripollet.soc@gencat.cat.

Aquest programa està promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.

Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat

lOGO soc    Escut Generalitat de Catalunya    Logo Cofinançat Unió Europea 

PROGRAMA ORIENTA

El Programa Orienta té per objectiu donar orientació i acompanyament a la inserció a les persones aturades usuàries del Servei Local d’Ocupació (SLO) de Montcada en la definició del seu projecte professional, alhora que es treballen les necessitats detectades per a millorar els seu posicionament en la cerca de feina.
Es tracta d’un programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Quins són els requisits per entrar al Programa Orienta?

 • Estar inscrita al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació en atur.
 • Tenir disponibilitat i interès per participar.
 • Tenir coneixements de català o castellà per participar de les sessions individuals o grupals.
 • Tenir coneixement suficients en l’ús de les TIC.

A Montcada i Reixac aquest servei es dona amb la col·laboració de:

Logo idfo

ITINERARIS INTEGRATS D'INCLUSIÓ SOCIOLABORAL

Aquest programa pretén donar resposta a la necessitat de realitzar itineraris adaptats per a la inclusió sociolaboral de la població gitana, amb la finalitat de millorar les seves possibilitats d’accés al mercat de treball i l’ocupació.
L’objectiu del projecte és incrementar la presencia del col·lectiu al mercat laboral, augmentar la contractació i millorar la ocupació mitjançant la formació en competències bàsiques, transversals i professionals.
Aquest servei es dona a través de:

Logo Secretariado Gitano

Qui pot participar?
Persones gitanes (de manera preferent, però no exclusiva) de Montcada i Reixac. Persones en risc d’exclusió i/o dificultats d’accés al mercat de treball.

CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS (CNO VALLÈS OCCIDENTAL)

Aquest servei pretén formar i introduir al món laboral i educatiu joves entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen.
Es tracta d’un projecte del Servei d’Ocupació de Catalunya, cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa del Fons Social Europeu Plus Catalunya i executat per Fundació Intermedia, Fundació Main i Connecta Educació SCCL.
L’objectiu del Centre de Noves Oportunitats és formar i introduir al món laboral i educatiu a joves que no estudien ni treballen, per mitjà de diverses accions d’orientació i formació.

Qui pot participar al CNO? 
Joves d’entre 16 i 24 anys inscrits al SOC com a demandants d’ocupació i donats d’alta al Programa de Garantía Juvenil.
Més informació: www.startnovesoportunitats.com

 Logo Fundació Main  Logo Start  Logo Connecta Cooperativa  logo intermedia

Feina

La Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació està impulsada per la Diputació de Barcelona i gestiona diàriament més de 1.000 ofertes de feina en aquest lloc web.
El Servei Local d’Ocupació (SLO) té com a objectiu donar resposta a les persones del municipi que busquen feina, volen iniciar un projecte d’autoocupació (emprenedoria[t1] ), alhora que és un recurs per abastir de personal a les empreses del territori.
A través de la Xarxa Xaloc, oferim l’accés a una borsa de treball que posa a disposició de les/els demandants d’ocupació les ofertes de les empreses adscrites al servei d’intermediació de la xarxa  local d’ocupació.

Accedeix a les ofertes de treball de la Xarxa Xaloc
En el següent enllaç podràs consultar totes les ofertes de treball que actualment es gestionen a través de la borsa d’intermediació:

Xaloc. Ofertes de feina Escut Diputació de Barcelona

Coneix les ofertes de feina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
El portal FEINA ACTIVA és el cercador d’ofertes de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Logo Servei d'Ocupació de Catalunya

Plans d'ocupació

Els Plans d’Ocupació són programes que tenen per finalitat millorar l’ocupabilitat dels seus beneficiaris mitjançant la combinació d’accions de formació i accions de treball. En concret, suposen una actuació d’impacte immediat en garantir la contractació directa de persones aturades, prioritzant els col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball.

L’Ajuntament rep fonts econòmics de diverses administracions supramunicipals per donar impuls a aquest tipus de projectes.

Logo AMB  
 

Logo Diputació de Barcelona