Canals de comunicació

Whatsapp

CANAL CORPORATIU AJUNTAMENT. Canal on es difon informació d'interès municipal i de les principals activitats que duen a terme el conjunt de les regidories de l'Ajuntament de Montcada i Reixac

CANAL SOTERRAMENT MONTCADA I REIXAC. Canal temàtic per rebre informació vinculada a les obres del soterrament de la línea R2.

Telegram

CANAL CORPORATIU TELEGRAM

IMPORTANT: Els canals de Whatsapp i Telegram, en ser unidireccionals, no permeten enviar missatges ni tampoc atenen o reben trucades telefòniques. Si desitgeu contactar amb l’Ajuntament cal fer-ho per mitjà del telèfon 935 726 474 o bé utilitzant el correu oac@montcada.org

Política de protecció de dades relativa als canals de comunicació municipal per Whatsapp i Telegram

En compliment del que disposa l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, us informem que el Responsable del tractament de les vostres dades personals és l’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, amb CIF P0812400J, domiciliat a l’avinguda de la Unitat, 6, 08110 de Montcada i Reixac, telèfon 935 726 474 i adreça de correu electrònic oac@montcada.org. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant l'adreça electrònica delegatpd@montcada.org.

Les dades recollides seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar comunicacions amb els ciutadans i oferir informació d’actualitat relativa a les activitats organitzades i coordinades per l'Ajuntament.

Aquesta informació s'enviarà mitjançant l'aplicació Whatsapp. Us informem que les persones donades d’alta, en cap cas, tindran accés a les dades de contacte de les altres persones que empren aquest servei. Les dades es comunicaran a les Unitats de l’Ajuntament competents en matèria de comunicació i no seran cedides a tercers a excepció que existeixi una obligació legal de fer-ho.

La base jurídica que ens legitima al tractament de les vostres dades està regulada per l’art.6.1.e) “Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament”.

Les dades recollides seran conservades fins que us oposeu al tractament, la qual cosa podeu fer en qualsevol moment sol·licitant que desitgeu deixar de rebre aquesta informació.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament dirigint-vos a través de la seu electrònica www.seu-e.cat/web/montcadaireixac o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Av. de la Unitat, 6 08110 Montcada i Reixac.

En cas de considerar que els vostres drets de protecció de dades han estat vulnerats podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Aquest missatge és confidencial. Si no en sou la persona destinatària, us demanem que l'elimineu i ens informeu sense dilació de tal circumstància, i no divulgueu ni reenvieu el seu contingut a ningú. Podeu consultar la informació addicional a la nostra pàgina web www.montcada.cat/altres-continguts/politica-de-privacitat.

Imatges