La participació ciutadana és un dret fonamental de la ciutadania i les administracions hem de facilitar les eines i els canals de comunicació i participació per tal que aquest dret sigui real i efectiu.
Els ciutadans i ciutadanes teniu dret a estar informats i a opinar sobre els assumptes municipals que us afecten directament. Volem donar-vos la possibilitat de participar en els projectes de la ciutat incorporant la perspectiva ciutadana en la gestió municipal.
Aprofiteu els recursos que posem al vostre abast: òrgans estables de participació, processos participatius, fòrums virtuals…

Animeu-vos i participeu.

destacats
Notícies
Agenda
DOCUMENTACIÓ
 • Reglament de Participació Ciutadana

  És objecte d’aquest Reglament establir el règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria dels instruments i mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’Ajuntament.

 • Reglament de funcionament del Centre Cívic la Ribera

  Aquest reglament es refereix a la utilització del Centre Cívic la Ribera. Va dirigit a qualsevol persona, grup o entitat i pretén buscar un bon funcionament envers l'equipament i els seus usuaris i usuàries i potenciar al màxim el caràcter públic i obert de l'equipament.

PLANS CAMPANYES I PROGRAMES
 • Logo - Montcada Ciutat Amiga de les persones grans Montcada Ciutat Amiga de les persones grans 02.03.2018

  Un projecte promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar polítiques d'envelliment actiu i adaptar l'entorn i serveis de les ciutats perquè les persones grans visquin amb seguretat, de forma saludable i perquè participin de forma activa en el dia a dia dels municipis.

SERVEIS
 • Logotip Punt del Voluntariat de Montcada i Reixac Punt del voluntariat

  El punt de voluntariat és un nou projecte promogut per Participació Ciutadana, que s’adreça a persones i entitats interessades a dur a terme un projecte de voluntariat.