Consell Escolar Municipal

Organisme de consulta i de participació dels diversos sectors de la comunitat en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal.

Qui participa?
Representants de les direccions dels centres, professorat, pares, alumnes, personal d'administració i serveis i representants municipals.

Objectiu general
Rebre informació i ser consultat sobre serveis educatius, places escolars, emplaçaments de centres docents, acords i convenis de col·laboració entre administracions, prioritats en els programes i actuacions municipals i foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa.

Nombre de sessions durant el curs 
Mínim una sessió per trimestre

Darrera actualització: 15.10.2020 | 12:08