Consell Municipal dels Serveis Socials

El Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac és l’òrgan col·legiat de participació comunitària per l’assessorament i consulta en matèria de Serveis Socials al municipi.

Són objectius d’aquest Consell:

  • Debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals dels Serveis Socials de la ciutat de Montcada i Reixac.
  • Crear un espai estable d’intercanvi d’informació general, i de coneixement de la realitat, entre els diferents agents implicats en la política de Serveis Socials de competència municipal.

Funcions

  • Deliberar sobre la planificació general dels serveis socials a Montcada i Reixac.
  • Realitzar propostes i suggeriments de millora integral dels recursos i serveis.
  • Fomentar l’operativitat en les coordinacions i les intervencions de les administracions, les entitats privades i la iniciativa social i mercantil a Montcada i Reixac, tot realitzant un seguiment i avaluació dels processos.
  • Ser informat del Pla Local d’Actuació Municipal en Serveis Socials o d’altres documents que per la seva transcendència puguin, puntualment, ser objecte d’interès.
  • Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Serveis Socials
  • Incorporar, crear i coordinar les taules sectorials necessàries dins el Consell Municipal de Serveis Socials.
  • Altres que l’administració a la qual estiguin adscrits els pugui encomanar.
Darrera actualització: 28.11.2017 | 09:59