Taula discapacitat

Òrgan de participació, amb la finalitat d’integrar la participació ciutadana i les seves entitats en els assumptes municipals relacionats amb la discapacitat.

Línies estratègiques prioritàries

  • COORDINACIÓ: entre els departaments municipals i les diferents organitzacions.
  • INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ: Sensibilització de la ciutadania vers els drets, possibilitats i contribucions de les persones amb discapacitat.
  • ACCESSIBILITAT: vetllar per fer l’acompliment de les mesures d’accessibilitat física, comunicativa i tecnològica per fer una ciutat oberta a tothom.
  • INTEGRACIÓ: garantir la integració de les persones amb discapacitat en els àmbits de la vida quotidiana.

Qui la composa ?

  • Entitats.
  • Serveis.
  • Departaments de l’Ajuntament.
  • Ciutadans/nes.
Darrera actualització: 17.06.2019 | 15:17