Consell de Comerç

El Consell de Comerç és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i deliberatiu que articula la participació ciutadana en l’àmbit del comerç local.

Té com a finalitat informar, proposar, consultar i assessorar en tot allò que afecti el comerç de la ciutat.

Són objectius del Consell de Comerç: son:

  1. Configurar un marc d’anàlisi i debat de la problemàtica comercial de Montcada i Reixac, per tal de col·laborar en la recerca de les solucions més adients per al sector.
  2. Impulsar la coordinació, col·laboració i cooperació entre els agents implicats en la promoció del comerç local.
  3. Fomentar la participació dels comerciants de Montcada i Reixac en els programes i activitats que impulsin la promoció del comerç local.
  4. Fomentar l’ocupació del sector comercial.
  5. Coordinar les accions de dinamització comercial i fomentar mesures per l’obertura de nous comerços, impulsades pels diferents agents de la ciutat.
  6. Participar en el disseny dels programes d’actuació dels serveis municipals de comerç i en el desenvolupament de les activitats programades.

Son funcions del Consell:

  1. Col·laborar en la política de foment i promoció del comerç a la ciutat.
  2. Emetre informes, propostes, estudis i acords sobre les qüestions generals de la política de comerç de la ciutat.
  3. Estudiar, d’acord amb les propostes que li siguin formulades, les necessitats dels ciutadans en matèria de política comercial i prestar la col·laboració que li sigui demanada en la planificació de les solucions corresponents.

Corre electrònic de contacte: comerc@montcada.org

Darrera actualització: 09.05.2022 | 11:13