Consell municipal de civisme i convivència

El Consell municipal de civisme i convivència és un òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu, deliberatiu i de debat de proposta, on la ciutadania, associacions i consistori treballaran de manera conjunta i consensuada per millorar la convivència al municipi.

El seu objectiu és impulsar i garantir la participació i col·laboració entre diferents actors i agents del municipi per treballar tots aquells aspectes relacionats amb el civisme i la convivència ciutadana en el marc de les competències del consistori.

Aquest òrgan de participació permetrà que les entitats montcadenques s’impliquin i donin suport al consistori en l’objectiu comú de preservar l’espai públic i fomentar la convivència i la lluita contra l’incivisme, a més de fer el seguiment de l’ordenança i col·laborar en les futures accions i campanyes municipals.

L’òrgan està presidit per l’alcaldessa, i integrat pels regidors de Serveis Municipals i Via Pública, Ciutadania i Participació Ciutadana i Medi Natural, a més d’un representant Policia Local, Protecció Civil, grups polítics municipals amb representació al consistori, associacions veïnals, comercials, mediambientals, gent gran i de persones nouvingudes, a més de la Taula Cívica de la Ribera, del col·lectiu 'Voreres netes' de Can Sant Joan i la Xarxa antirumors.

El plenari del Consell es reuneix un mínim de tres vegades l’any i es poden crear comissions de treball per a àmbits concrets.

Darrera actualització: 10.05.2023 | 10:44