Reglament de Participació Ciutadana

És objecte d’aquest Reglament establir el règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria dels instruments i mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’Ajuntament.

Novembre 2018

Darrera actualització: 24.02.2021 | 08:56