Òrgans de participació

Els òrgans de municipals de participació ciutadana són les unitats que promouen i canalitzen la participació de les entitats i de la ciutadania en els diferents assumptes de la vida local en què l'Ajuntament té competència. Tots els òrgans de participació tenen caràcter consultiu, d'informe preceptiu i de formulació de propostes i suggeriments. Els consells municipals poden ser de dos tipus: sectorials i territorials.

CONSELLS SECTORIALS

Són els que promouen i canalitzen la participació referida a un sector concret de la política pública. Els sectors poden ser determinats pel tipus d'activitat: cultura, sanitat, comerç, etc. pels col·lectius humans als quals s'adreça: joventut, dona, gent gran. O per agrupacions més àmplies i de caire intersectorial: benestar social, ciutat sostenible. Actualment hi ha constituïts cinc Consells Sectorials, dels quals dos no estan en funcionament: el de Solidaritat i el de Medi Ambient.

CONSELLS TERRITORIALS

Els consells Territorials tenen la funció de promoure i canalitzar una reflexió conjunta de les entitats i de la ciutadania entorn del diferents temes que afecten la vida quotidiana del seu barri o territori fent així possible una major coresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de Montcada i Reixac. En aplicació del nou reglament de Participació ciutadana estem en la fase de constitució del primer Consell Territorial que serà el de la zona Centre, La Ribera i Vallençana.

 • Consell Municipal dels Serveis Socials

  El Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac és l’òrgan col·legiat de participació comunitària per l’assessorament i consulta en matèria de Serveis Socials al municipi.

 • Taula discapacitat

  Òrgan de participació, amb la finalitat d’integrar la participació ciutadana i les seves entitats en els assumptes municipals relacionats amb la discapacitat.

 • Reunió del primer Consell d'Adolescents a la Casa de la Vila Consell d'Adolescents

  Montcada i Reixac compta amb un nou ens participatiu, el Consell d’Adolescents, format per alumnes de primer i segon d’ESO de les escoles de la ciutat.

 • Consell Municipal de Dones

  El  Consell Municipal de Dones neix l'any 1999 amb el principal objectiu de promoure la igualtat entre homes i dones 

 • Consell de Comerç

  El Consell de Comerç és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i deliberatiu que articula la participació ciutadana en l’àmbit del comerç local.

 • Comissió Municipal de Patrimoni Cultural

  La Comissió Municipal de Patrimoni Cultural de Montcada i Reixac, és un òrgan consultiu complementari, creat en compliment del que disposa l'article 10 del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Ambiental de Montcada i Reixac (en endavant, PEUPiC).

 • Consell municipal de civisme i convivència

  El Consell municipal de civisme i convivència és un òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu, deliberatiu i de debat de proposta, on la ciutadania, associacions i consistori treballaran de manera conjunta i consensuada per millorar la convivència al municipi.

 • Taula d’emergència econòmica local

  Objectiu. Treballar conjuntament per crear un Pla de xoc per fer front a la difícil situació econòmica provocada per la crisi sanitària i reactivar el comerç local.

 • Consell Escolar Municipal

  Organisme de consulta i de participació dels diversos sectors de la comunitat en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal.

 • Consell d'Infants

  La Regidoria d’Educació, Infància i Joventut va iniciar el 19 de gener de 2017 el Consell dels Infants.

Darrera actualització: 05.03.2019 | 19:27
Darrera actualització: 05.03.2019 | 19:27