Comissió Municipal de Patrimoni Cultural

La Comissió Municipal de Patrimoni Cultural de Montcada i Reixac, és un òrgan consultiu complementari, creat en compliment del que disposa l'article 10 del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Ambiental de Montcada i Reixac (en endavant, PEUPiC).

Té per objecte l’estudi, debat i informe de les actuacions que tenen incidència en l’àmbit de les competències que li atorga el Pla especial urbanístic de protecció i catàleg de patrimoni aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità en sessió de data 3 de maig de 2019.

Darrera actualització: 17.09.2020 | 09:54