Convocatòria extraordinària d'estabilització 2022

Inclou les places vacants de la plantilla de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i el seu organisme autònom, en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 30 de gener de 2023

 • Concurs Oposició 1 (CO-1). Enginyer/a tècnic industrial A2 08/03/2023

  Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d'una plaça vacant d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial, de l’Escala d’administració especial, subescala tècnic/ques mitjans, adscrit/a al lloc de Cap d'Unitat tècnica Instal·lacions i Transició Energètica, grup de classificació A2, codi de plaça 1.16.01, pel sistema de concurs oposició lliure i amb constitució de borsa.

  El termini d'al·legacions és de 10 dies hàbils, des del 13 de març fins el 24 de març, inclòs.

 • Concurs Oposició 2 (CO-2). Educador/a social A2 08/03/2023

  Termini per a al·legacions/reclamacions, i per a la presentació de la declaració de mèrits anirà, per instància a la seu electrònica, des del dia 13 al 17 de novembre

 • Concurs Oposició 3 (CO-3). Tècnic/a mig A2 (Tècnic/a Agent acompanyament) 08/03/2023

  Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d’una plaça vacant de Tècnic/a Mig, de l’Escala d’administració especial, subescala tècnic/ques mitjans, adscrit/a al lloc d´Agent d’acompanyament, grup de classificació A2, codi de plaça 1.42.01, pel sistema de concurs oposició lliure i amb constitució de borsa.

  El termini d'al·legacions és de 10 dies hàbils, des del 13 de març fins el 24 de març, inclòs.

 • Concurs Oposició 4 (CO-4). Tècnic/a mig A2 (Infància i Joventut) 08/03/2023

  Canvi d'ubicació: La prova teòrica pràctica tindrà lloc el 8 de novembre, a la Sala de formació de l’Ajuntament. Avinguda de la Unitat, 6. Planta -1). Inici 9:00h (caldrà assistir-hi 30 minuts abans)

 • Concurs Oposició 5 (CO-5). Tècnic/a mig serveis municipals A2 08/03/2023

  Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència d’una plaça vacant de Tècnic/a Mig de Serveis Municipals, de l’Escala d’administració especial, subescala tècnic/ques mitjans, adscrit/a al lloc de Cap d´Unitat tècnica de la Brigada Municipal, grup de classificació A2, codi de plaça 1.47.01, pel sistema de concurs oposició lliure i amb constitució de borsa.

  El termini d'al·legacions és de 10 dies hàbils, des del 13 de març fins el 24 de març, inclòs.

Darrera actualització: 15.11.2023 | 11:01
Darrera actualització: 15.11.2023 | 11:01