capçalera emergència sequera
Declaració de l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica i aplicació de les mesures d'estalvi d'aigua

BAN MUNICIPAL

Bartolomé Egea Sabaté, alcalde de l’Ajuntament de Montcada i Reixac,

FAIG SABER

Que, en data 1 de febrer de 2024, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha declarat l’estat d’EMERGÈNCIA I per sequera hidrològica de la unitat d’explotació «13 Embassaments del Ter-Llobregat» a la que està adscrita el municipi de Montcada i Reixac, d’acord amb la Resolució ACC/220/2024, i per tant han entrat en vigor les mesures establertes en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) aprovat pel Govern mitjançant l’acord GOV/1/2020, de 8 de gener, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya en data 10 del mateix mes amb el núm. 8039.

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’EMERGÈNCIA I, s’apliquen les limitacions i restriccions als usos següents:

Limitacions en l’ús d’aigua en EMERGÈNCIA I
L’ús d’aigua per a abastament de població esta sotmès a les totes les limitacions previstes en les fases d’Alerta i Excepcionalitat (apartats 5.4.2 i 5.5.2) del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, amb l’afegit de les que s’indiquen a continuació. Aquestes limitacions apliquen a tots els orígens de l’aigua, tret que s’hi indiqui el contrari.


Limitació en el volum màxim d'aigua per habitant i dia
Dibuix 200 litres, gota aigua i figura humana
Els volums totals d’aigua que entrin en el dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloses les activitats econòmiques i comercials).


Neteja de vehicles
Dibuix d'un cotxe sota un raig d'aigua
Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.


Neteja de carrers i mobiliari urbà
Dibuix d'un vehicle cuna i un operari netejant amb una mànega
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària.
Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica. Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.


Reg de zones verdes i jardins, públics i privats
Dibuix d'una manega regant
Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:
Per la supervivència de l’arbrat i dels jardins botànics públics, si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques.
El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l’esport federat es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica.
S’han d’aplicar les mesures d’estalvi addicionals equivalents al volum d’aigua emprat en el reg, incloent, si cal, el tancament de les dutxes.
En tots els casos, el reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.


Fonts ornamentals
Dibuix d'una font ornamental tirant aigua
Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte en els refugis de fauna en perill d’extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.


Piscines públiques, privades, comunitàries (inclou les d’establiments turístics)
Dibuix d'una escala que entra en una piscina
Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària, si disposen de sistemes de recirculació d’aigua, de:
Piscines cobertes inscrites en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de les dutxes o altres).
Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.
Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:
Piscines d’ús terapèutic.
Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament.


Eliminació de pols a l’aire
Dibuix d'un ampolla ruixadora
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.


Usos temporals
Dibuix dues figures entre bombolles
Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.


DOCUMENTS PER DESCARREGAR

Infografia ban sequera (PDF 662 Kb)

 Consulteu el contingut del ban sencer (PDF 158 Kb)

 • "

  D'on no n'hi ha no en raja

  Consells per estalviar aigua del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Actualitat municipal
 • D'esquerra a dreta, Ignacio Gómez, Bartolo Egea, Anabel Moreno i Josep Pubill a la Sala Institucional de la Casa de la Vila

  L’Ajuntament demana a la ciutadania i a la indústria que, com a majors consumidors d’aigua, en facin un ús responsable

  La sessió informativa celebrada aquest dilluns a la Casa de la Vila va servir per explicar les mesures que s’han aplicat per estalviar aigua als equipaments i edificis municipals. La previsió és reduir-ne el consum en un 50%, tot i que el percentatge del que gasta el consistori només suposa el 4% del total.  

 • Segona reunió de la Taula d'Emergència per la Sequera

  Reunió oberta a la ciutadania per informar sobre el Pla de sequera

  El consistori informarà a la ciutadania el proper dia 19 sobre el contingut del Pla de sequera i d'una ordenança específica que es vol aprovar a la sessió plenària del 29 de febrer, així com les principals accions que ha previst realitzar davant la situació d’emergència. L’Ajuntament també informarà a les direccions d’escoles, AFAs i entitats esportives sobre les properes mesures a equipaments escolars i esportius.

 • Reunió de la Taula d'Emergència per la sequera a la Casa de la Vila

  L’Ajuntament dissenya un pla per aplicar mesures d’estalvi d’aigua als seus equipaments i a la via pública

  Aquesta actuació s’emmarca en el conjunt d’accions que també inclouen l’aprovació d’un Pla de Sequera i d’una ordenança específica que es podrien aprovar a la sessió plenària del 29 de febrer.

 • Reunió a ATL

  Propera reparació de la canonada que subministra aigua a Montcada i Reixac

  L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat té previst realitzar obres a la canonada que passa pels municipis de La Llagosta, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Badalona per reparar les fuites d’aigua que pateix aquesta instal·lació en alguns punts.

 • Aigua que surt de forma abondant d'una aixeta

  L’Ajuntament crearà una comissió sobre la sequera coincidint amb l’entrada del municipi en la fase d’Emergència I

  A partir d’aquest divendres han entrat en vigor les noves mesures d’estalvi, entre les que destaquen la limitació d’entrada d’aigua al dipòsit municipal als 200 litres per habitant i dia.

Vídeos