Arxiu Municipal

DADES DE CONTACTE

Correu electrònic: arxiumunicipal@montcada.org
Telèfon: 93 572 64 74 Ext. 1527
Adreça: Av. de la Unitat, 6 (Ajuntament de Montcada i Reixac)

SERVEI DE CONSULTA: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Cal concertar cita prèvia a través de l’adreça electrònica o telèfon de contacte.

L’Arxiu Municipal està format pel conjunt de documentació administrativa de l’Ajuntament un fons històric que es remunta a principis del segle XIX.
Ambdós arxius, administratiu i històric, estan oberts a la ciutadania per consultar la documentació oportuna, segons la normativa establerta per la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’Arxiu Municipal forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

ARXIU HISTÒRIC DE MONTCADA I REIXAC

Carrer Major als anys 50 del segle XX

Del patrimoni documental municipal cal destacar un seguit de fons històrics rellevants per a la història de la nostra població:

 • FONS DE LA GUERRA CIVIL I DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. Sumament transcendent ja que reflecteix el conflicte bèl·lic a nivell local, així com il·lustra el patiment diari de la població civil malgrat els esforços institucionals de la República per protegir-la.

  Registre d'entrada de l'any 1938
   
 • FONS FOTOGRÀFIC. Important contribució gràfica a la història contemporània de Montcada i Reixac, conformat material fotogràfic i expositiu divers, tot oferint  testimoni de l’evolució urbana i social al llarg de 42 anys d’Ajuntament democràtic.
 • FONS DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTCADA.
  Les aproximadament, 5.000 fotografies d’aquesta entitat local suposen un autèntic tresor del passat i de les arrels del poble.
  El patrimoni documental de la Associació Cultural, ha estat donat al Consistori l’any 2019, tot i que segueix custodiat a la seu de l’entitat al carrer Major 47 i és consultable a través del seu web https://aculturalmontcada.org/. Cal destacar-ne l’inestimable valor documental del FONS UBACH, creat per l’estiuejant a Montcada de final del segle XIX- principi del XX, Albert Ubach i Mascaró, i el recentment incorporat FONS RICARD RAMOS, ric arxiu personal d’un dels membres més prolífics de l’Associació. 
 • FONS DEL MUSEU MUNICIPAL. Conjunt documental procedent de donacions diverses, entre les quals cal destacar la del Sr. Danilo Moncada Zarbo, honorable avantpassat de la ciutat, pertanyent a la branca siciliana de la nissaga dels Montcada. Des de 2015 el Sr. Moncada ha enriquit el patrimoni cultural montcadenc amb documents històrics d’època Medieval i Moderna, dels segles XII al XVII.

TRANSPARÈNCIA