Junta de govern local

La Junta de govern local es reuneix els dilluns no festius, a les 12 del migdia, tret de circunstàncies especials que facin aconsellable el canvi de data. Quan el dilluns sigui festiu, estraslladarà la sessió preferiblement al primer dia hàbil posterior.
En períodes de vacances, Nadal, Setmana Santa, i en el mes d'agost, no hi ha haurà sessió, sense perjudici de poder-se convocar i celebrar algune sessions durant aquests períodes si així convingués per al bon funcionament de l'organització municipal.

Podeu consultar les actes de la Junta de Govern Local a la Seu Electrònica.

Anar a la Seu Electrònica / Portal de Transparència