Dirigit a les persones

Atenció personalitzada a emprenedors i emprenedores
Informem, orientem, assessorem i acompanyem les persones que tenen per objectiu un projecte de negoci:

  • Pla d’empresa.
  • Ajudes i subvencions (capitalització de l’atur).
  • Suport en l’accés al finançament necessari per poder iniciar l’activitat.

Accions de formació relacionades amb l’autoocupació
Oferim càpsules formatives sobre temes relacionats amb l’emprenedoria.

Mentoratge i networking
Facilitem a les persones emprenedores el suport d’empresaris i empresàries experimentats/des per a la transferència del seu coneixement.
Organitzem el club de l’emprenedoria: jornades d’intercanvi per a emprenedors/es amb l’objectiu de crear aliances i sinergies alhora que comparteixen experiències.

Punt PAE
Tramitem l’alta d’autònoms o la constitució de la societat limitada a través de la plataforma de punts PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor).

Espai Coworking El Punt
Lloguem espais de treball individuals i de reunions per dur a terme el teu projecte empresarial.