Planejament urbanístic

Expedients

Informació pública relativa a expedients de planejament urbanístic. Des de gener de 2021.

Més informació:

Correu electrònic de contacte: urbanisme@montcada.org