Comissions informatives

Què són

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Les comissions informatives es reuniran amb caràcter ordinari a les dependències de l'Ajuntament de l'avinguda de la Unitat núm. 6, el divendres de la setmana immediatament anterior a la prevista per a la celebració de la sessió ordinària del ple, a partir de les 8 del matí.

El ple de 29 de juny de 2019 crea les següents comissions informatives:

Comissió Informativa de l’Àrea Territorial

Titulars:

 • ECPMIR: Oriol Serratusell Basachs
 • ECPMIR: José Dominguez Montero
 • PSC-CP: Andrés Iruela Escudero
 • PSC-CP: Inés Fernández Mojeda
 • ERC-AM: Jordi Sánchez Escrigas, president
 • ERC-AM: Jaume Teixidó Pujol
 • Cs: Ana Pellicer Mendoza
 • Secretària: Noelia Bertran Blanco

Suplents:

 • ECPMIR: Jessica Segovia Alvarez
 • PSC-CP: Adoració Alcalá Puerta (suplent 1a), i Bartolomé Egea Sabater (suplent 2n)
 • ERC-AM: Gerard Garrido Gutiérrez(suplent 1r), i Maria Rosa Borràs Ventura (suplent 2a)
 • Cs: Angelina del Pino Garcia (suplent 1a), i Juan Romero Novo (suplent 2n)

Comissió Informativa de l'Àrea Social

Titulars:

 • ECPMIR: Mar Sempere Martínez, presidenta
 • ECPMIR: Jessica Segovia Alvarez
 • PSC-CP: Adoració Alcalá Puerta
 • ERC-AM: Maria Rosa Borràs Ventura
 • Cs: Juan Romero Novo
 • Secretari: Albert Arévalo Ventura

Suplents:

 • ECPMIR: Juan Carlos de la Torre Villarino
 • PSC-CP: Inés Fernández Mojeda (suplent 1a), i José Maria Pérez Ortega (suplent 2n)
 • ERC-AM: Gerard Garrido (suplent 1r) i Salvador Serratosa Cruzado (suplent 2n)
 • Cs: Angelina del Pino Garcia (suplent 1a), i Ana Pellicer Garcia (suplent 2a)

Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica

Titulars:

 • ERC-AM: Gerard Garrido Gutiérrez, president
 • ECPMIR: Laura Campos Ferrer
 • ECPMIR: Oriol Serratusell Basachs
 • PSC-CP: Encarnación López Sola
 • Cs: Angelina del Pino Garcia
 • Secretaria: Montse Salvà

Suplents:

 • ECPMIR: Mar Sempere Martínez (suplent 1a)
 • PSC-CP: José Maria Pérez Ortega (suplent 1r), i Andrés Iruela Escudero (suplent 2n)
 • ERC-AM: Jaume Teixidó Pujol (suplent 1r), i Salvador Serratosa Cruzado (suplent 2n)
 • Cs: Ana Pellicer Mendoza (suplent 1r), i Juan Romero Novo (suplent 2n)

Comissió Informativa Àrea de Serveis Generals

Titulars:

 • ECPMIR: Juan Carlos de la Torre Villarino, president
 • PSC-CP: José Maria Pérez Ortega
 • ERC-AM: Maria Rosa Borràs Ventura
 • Cs: Angelina del Pino Garcia
 • Secretària: Conxi Basté Rocha

Suplents:

 • ECPMIR: Laura Campos Ferrer (suplent 1a), i Eva Manzano Moreno (suplent 2a)
 • PSC-CP: Encarnación López Sola (suplent 1a), i Inés Fernández Mojeda (suplent 2a)
 • ERC-AM: Jaume Teixidó Pujol (suplent 1r), i Jordi Sánchez Escrigas (suplent 2n)
 • Cs: Juan Romero Novo (suplent 1r), i Ana Pellicer Mendoza (suplent 2a)

Comissió Informativa Àrea de Presidència

Titulars:

 • ECPMIR: Laura Campos Ferrer, presidenta
 • PSC-CP: Bartolomé Egea Sabater
 • PSC-CP: Andrés Iruela Escudero
 • ERC-AM: Jaume Teixidó Pujol
 • Cs: Ana Pellicer Mendoza
 • Secretària: Maria José López Pallarès

Suplents: 

 • ECPMIR: Mar Sempere Martínez(suplent 1a), i Jessica Segovia Álvarez (suplent 2a)
 • PSC-CP: Adoración Alcalá Puerta (suplent 1a), i Encarnación López Sola (suplent 2a)
 • ERC-AM: Jordi Sánchez Escrigas (suplent 1r) i Salvador Serratosa Cruzado (suplent 2n)
 • Cs: Angelina del Pino Garcia (suplent 1a), i Juan Romero Novo (suplent 2n)
Darrera actualització: 16.11.2022 | 12:59
Darrera actualització: 16.11.2022 | 12:59