Patrimoni arqueològic

 • Vista de la casa 1 en procés de restauració 2010. Les Maleses 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: Sistemes (S) Clau 28. Parcs Forestals De repoblació.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
  Relació ntiva: 
  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

 • Panoràmica del turó de Montcada 1910. Turó 05/10/2021

  DADES CADASTRALS
  08124A010000700000FJ

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN Collserola i ampliació.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Clau 26b Lliure permanent
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva: 
  PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA

 • Context del jaciment 2014. Mas Duran 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Clau 6b Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter local. Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità. Sistema viari bàsic.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
  Relació ntiva: 
  PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

 • Context segons dades bibliogràfiques 1999. Mas Vilar 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Clau 7c Equipaments de nova creació a nivell metropolità. Clau
  21 Desenvolupament urbà opcional.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
  Relació ntiva: 
  PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

 • Context 2009. Via Augusta – Camí Ral de Sabadell 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
  Relació ntiva: 
  PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

 • Porta d’accés al recinte arqueològic. Puig Castellar 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Sistemes (S) Clau 7c Equipaments de nova creació a nivell metropolità. Clau 28 Parcs Foretals de repoblació.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M
  Relació ntiva: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

 • Tomba de planta rectangular i angles arrodonits 2005. Can Viola 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità
  Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B
  Relació ntiva: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs

 • Detall del primer tram del Rec Comtal 2012. Rec Comtal 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Clau SH Sistema hidrogràfic
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva: PGM

 • Camps de conreu en les rodalies de Can Maiol. Barri de Can Maiol 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
  Classificació: SNU (no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
  Relació ntiva: 
  PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

 • Vista del sondeig i estructures identificades 2009. Ca la Beguda 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: SNU (no urbanitzable)
  Qualificació: Clau 5 Xarxa viària Bàsica. Clau 9 Protecció de sistemes generals
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva: PGM

 • Vista panoràmica dels camps 2008. Mas Duran 2 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs
  Classificació: SNU (no urbanitzable)
  Qualificació: Clau 6b Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter
  local. Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità. Clau 9 Protecció de sistemes generals
  Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B
  Relació ntiva: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs

 • El carrer Major 2014. Carrer Major, plaça de l’Església i carrer Barcelona 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: SUC (urbà consolidat)
  Qualificació: Clau 5 Sistema viari bàsic
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva: PGM

 • Pasturans amb la part interior del turó retallat 1992. Assentament medieval de Reixac 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina
  Classificació: SNU (no urbanitzable)
  Qualificació: Clau 26 Lliure permanent. Sistema viari bàsic
  Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M
  Relació ntiva: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina

 • Vista d’una altra de les parets localitzades 1992. Assentament medieval de Ventenac 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina
  Classificació: SNU (no urbanitzable)
  Qualificació: Clau 27 Sistema Parcs Forestal De conservació.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M
  Relació ntiva: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina

 • Panoràmica general de la masia. 1999. Can Sans 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: SUC (urbà consolidat)
  Qualificació: Clau 7a Equipaments comunitaris i dotacions Actuals
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva: PGM

 • Panoràmica general del jaciment. Gravera de Ca n’Albinyana 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
  Classificació: SNU (Sòl no urbanitzable).
  Qualificació: 
  Clau 21. desenvolupament urbà opcional.
  Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
  Relació ntiva: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

 • Panoràmica general del jaciment. Mas Rampinyo 05/10/2021

  DADES URBANÍSTIQUES
  Pla vigent: PGM
  Classificació: SUC (urbà consolidat)
  Qualificació: Clau 7a Equipaments comunitaris i dotacions actuals Clau 7b Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local
  Exp. RPUC: 1976/000477/B
  Relació ntiva: PGM

Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:17
Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:17