Mirador de Ca n’Oriol Vell - La torre dels Conills

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:35

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació:  Clau 26. Zones amb sòl no urbanitzable lliure permanent
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Miradors.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Miradors.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Interès paisatgístic.
Context: Situat en el sector nord-est del terme municipal a l’inici del vessant nord de la serralada de Marina, sobre la torre dels Conills.
Elements: Petit replà en un revolt tancat del camí del turó de Moia o camí de les antenes, al davant de la confluència del riu Ripoll amb el Besòs, amb vista vers la vila històrica de Montcada, el turó de Vista Rica, el turó de Montcada i vall del Besòs. Punt d’observació de fàcil accés des de la vila, està molt a prop del riu Ripoll i de la vila, està a una cota de 104,7 metres sobre el nivell del mar, es a dir, 70 metres més amunt que el riu Ripoll. Té un angle de visió de 135 graus.
Si es puja una mica més amunt, a cota 150 m.,a mig camí de les antenes, la
panoràmica supera el terme municipal de Montcada i Reixac.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic: Vista excel·lent de Montcada i les valls dels rius Ripoll i Besòs.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Ha estat una vista històrica de Montcada, fotografia i publicada a la postal 2648 d’en A.T.V. (Ángel Tolra i Viazo) vers 1907.

Documentació:

  • Arxiu Fundació Cultural Montcada: Fons fotogràfic. Vistes de Montcada.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:34