Mirador del turó del Sextet

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:30

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació:  Sistemes (S) Clau 28. Parcs Forestals De repoblació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B- 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Miradors.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Miradors.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Interès paisatgístic.
Context: Situat en el sector sud-est del terme municipal, en un turó de la vessant nord de la serralada de Marina, al davant del turó de Montcada i la fàbrica Asland.
Elements: Petit turó, sota el Puig Castellar, al davant de la passera del Besòs, la fàbrica Asland i el turó de Montcada. Punt d’observació magnífic, de fàcil accés en vehicle, està molt a prop del riu Besòs, està a una cota de 154,7 metres sobre el nivell del mar, es a dir, 120 metres més amunt que el riu Besòs. Té un angle de visió de 120 graus.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic: Una de les millors perspectives sobre el municipi, amb un angle de visió de 120 graus.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.
Gestió: Netejar i condicionar l’accés. Construir una plataforma amb indicacions dels elements que es visualitzen.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:34