3.1. Promoure l’ocupació de qualitat, la formació i facilitar l’accés a col·lectius vulnerables

  1. Treballar amb empreses d’inserció per fer acompanyament a les persones usuàries de Serveis Socials.
  2. Oferir tallers de suport i motivació a persones del municipi en situació d’atur.
  3. Facilitació d’itineraris formatius, en col·laboració amb les empreses, els sindicats, l’ajuntament i d’altres àmbits supramunicipals.
  4. Desenvolupament  d’estratègies d’aprenentatge i de formació per millorar la capacitat dels treballadors i treballadores.
  5. Potenciació de programes orientats a afavorir la inserció laboral de les persones joves.
  6. Realització d’un programa integral d’orientació i inserció laboral per a dones.
  7. Promoció de la igualtat d'oportunitats en el treball de les persones amb especials dificultats (persones en situació d’aturat de llarga durada, majors de 45 anys, etc.).
  8. Consolidació  del projecte Montcada Inclou per afavorir la inserció laboral i l’acompanyament de les persones amb diversitat funcional intel·lectual en situació d’atur.
  9. Creació d’un grup interdepartamental entre l’Àrea social i l’Àrea econòmica per treballar les necessitats d’ocupació de col·lectius vulnerables.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 15:43