PAM 2019-2023

Presentació dels resultats del PAM 2019-2023

Què és el Pla d’Actuació Municipal (PAM)?

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019 - 2023 és el document guia que regeix les prioritats, actuacions i planificació de l’activitat del govern municipal de Montcada i Reixac per a aquest mandant.

És un full de ruta municipal que defineix el model de ciutat que volem, especificant les línies d’actuació amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Montcada i Reixac i que prioritza les solucions de les principals problemàtiques del municipi.

Com s’estructura?

Està organitzat en 5 eixos temàtics d’actuació amb un objectiu global definit en forma de model de ciutat per a cada un dels temes:

Per a què serveix?

El PAM permet planificar i explicitar els objectius i compromisos del govern municipal durant el seu mandat. El document concreta la finalitat del projecte de ciutat impulsat i les mesures tant urgents com estratègiques, per incorporar una mirada a mitjà i llarg termini en aquelles qüestions estructurals que necessiten un treball de fons i permet fer un seguiment i avaluació del grau de compliment de les accions i de les necessitats de millora de les propostes.

Darrera actualització: 20.06.2023 | 13:00