LLICÈNCIES D'OBRES

TRAMITACIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS.
https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/instancia#electronica

Cal adjuntar la instància específica del procediment administratiu que correspongui; Obres Menors i Obres Majors.

Si no s’adjunta es pot tramitar igualment la seva sol·licitud, l’Oficina d’Atenció Ciutadana us la facilitarà (oac@montcada.org).

TRAMITACIÓ PER AFEGIR  NOVA DOCUMENTACIÓ EN EXPEDIENTS JA INICIATS.
https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/instancia#electronica

PUBLICACIONS
GESTIÓ URBANÍSTICA
AVÍS
 • Documentació tècnica d'obres (OME, OMA i CPOU) 06.11.2019

  Amb l’objectiu de facilitar la revisió tècnica dels projectes i documentació tècnica presentada en les sol·licituds de llicències urbanístiques, el Servei d’Urbanisme, Llicències i Habitatge ha redactat un llistat de “Documentació tècnica necessària pels procediments de llicències urbanístiques i Comunicacions prèvies d’obres”

SUGGERIMENTS

Podeu enviar els vostres suggeriments de millora del servei a: urbanisme@montcada.org

REGIDOR
 • Foto del regidor Jordi Sánchez Escrigas Jordi Sánchez Escrigas

  ERC-AM
  1r tinent d'alcalde
  President de l’Àrea Territorial
  Regidor delegat d’Urbanisme, Planejament i Disciplina
  Regidor delegat d'Obres i projectes
  President de la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial
  Portaveu ERC-AM

  935 726 474
Notícies