SUGGERIMENTS

Podeu enviar els vostres suggeriments de millora del servei a: urbanisme@montcada.org

LLICÈNCIES D'OBRES

TRAMITACIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS.
https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/instancia#electronica
Cal adjuntar la instància específica del procediment administratiu que correspongui; Obres Menors i Obres Majors.
Si no s’adjunta es pot tramitar igualment la seva sol·licitud, l’Oficina d’Atenció Ciutadana us la facilitarà (oac@montcada.org).

TRAMITACIÓ PER AFEGIR  NOVA DOCUMENTACIÓ EN EXPEDIENTS JA INICIATS.
https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/instancia#electronica