Ocupació de via pública

Qualsevol tipus d'utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d'ús públic local.

Descripció: Permisos d'Ocupació de la via pública amb caràcter industrial, comercial o particular.

 • Mercaderies, materials, contenidors, sacs, bastides, grues... derivades o no d'obres 
 • Reserves d'estacionament, talls de carrer o pertorbació del trànsit, derivades o no d'obres
 • Rodatge cinematogràfic 
 • Pràctiques autoscoles 
 • Col·locació de pilones 
 • Parades per venda de globus, flors i altres articles 
 • Reserves d'estacionament per discapacitats 
 • Circs
 • Instal·lació de cartelleres publicitàries 
 • Inserció de cartells publicitaris a les columnes o llocs establerts 
 • Taules, cadires, tendals i altres elements anàlegs 
 • Estufes 
 • Parades, casetes, barraques, instal·lacions per espectacles, atraccions, venda ambulant a braç en fires i festes majors 
 • Xurreries
 • Parades de flors i gelats 
 • Caixers permanents i similars d'entitats bancàries
 • Aparells d'esbarjo, entreteniment o venda 
 • Aparells automàtics permanents, auto-venda i similars 
 • Parades dels mercats ambulants (Consultar amb el departament de comerç)

Requisits:   

A la Instància de sol·licitud, cal manifestar els motius per demanar el permís d'Ocupació de Via Pública així com la ubicació, data i horari de realització de la dita ocupació.

La venda de flors per Sant Jordi es regirà per sorteig d'adjudicació dels llocs estipulats. El termini per presentar les sol·licituds és fins a l'últim dia de febrer i amb la intància s'ha d'adjuntar la fotocòpia del DNI. (És requisit indispensable per accedir al sorteig, estar empadronat al municipi o tenir-ne un negoci de venda de flors).

A la intància de sol·licitud per la venda de palmons s’ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI, IAE, rebut autònoms, pòlissa i rebut de l'assegurança.

A la instància per demanar la Reserva d'estacionament per discapacitat s'ha d' adjuntar la fotocòpia de la documentació del vehicle. Abans de demanar una Reserva d'estacionament s'ha de tenir la targeta d'aparcament per discapacitats.

Per intal·lar un Circ, consultar la documentació ha aportar.

Amb la instància de sol·licitud per a la inserció de cartells publicitaris a les columnes o llocs establerts, s'ha d'adjuntar un model del que es vol penjar.

Per a la sol·licitud de taules, cadires, tendals i altres elements anàlegs, així con les estufes, hi ha una instància específica de sol·licitud de terrassa així com la documentació que s'ha d'aportar. S'ha de tenir en compte que s'ha d'haver tramitat la preceptiva llicència de l'activitat.

La sol·licitud per la instal·lació de parades, casetes, barraques, instal·lacions per espectacles, atraccions, venda ambulant a braç en fires i festes majors ha d'anar acompanyada de la documentació específica en funció a la classificació del seu risc.

La sol·licitud per les xurreries, parades de flors i gelats, Aparells d'esbarjo, entreteniment o venda, aparells automàtics permanents, auto-venda i similars, així con els caixers permanents i similars d'entitats bancàries hauran d'anar acompanyades de la documentació específica. (veure documents o consultar amb l'OAC)

NOTA: Per a sol·licituds d’ocupació de curta durada, com ara talls de carrers, reserves d’estacionament, col·locació de sacs de runes, reserves d’espais per intervencions de companyies de serveis sense necessitat de llicències d’obres, i altres anàlegs, s’estableix un termini mínim d’antelació de 5 dies hàbils per a l’admissió de sol·licituds. Això vol dir que seran inadmissibles les sol·licituds de demanin ocupacions de la via pública abans dels 5 dies hàbils següents a comptar des de la data del registre d’entrada de la instància de sol·licitud.

Quin cost té:

Les que estableix l'ordenança reguladora de l'ocupació objecte de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada en realitzar la ocupació o la que ho fa en representació d'aquesta.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Atenció presencial amb CITA PRÈVIA!!
Demaneu-la a oac@montcada.org
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 09.12.2021 | 12:45