Calendari fiscal

Novetats en el pagament dels impostos 2020

A partir del 2020. l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona s'encarregarà del cobrament i de totes les gestions i bonificacions vinculades a:

  • L'Impost de Béns Immobles (IBI) Urbà i Rústic
  • L'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
  • L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
  • Taxa de residus

ORGT de Montcada i Reixac
C. Aigües, 3
Telèfon: 934 729 171
Adreça electrònica: orgt.montcada@diba.cat
Web: www.orgt.cat

Cal demanar cita prèvia, a execpció de si es vol un rebut, domiciliar els pagaments o registrar qualsevol instància. Les persones jurídicques només s'atenen per via telemàtica


L'Ajuntament continuarà gestionant:

  • L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
  • La taxa de guals
  • La taxa de merats ambulants
  • La taxa de cementiri
  • La resta de taxes i preus públics

Calendari fiscal 2020

IMPOSTOS I TAXES QUE GESTIONA L'ORGT

IBI Urbà, Bices i IBI Rústic
Període voluntari: del 4 de maig al 8 de juliol
Pagament domiciliat fraccionat (IBI Urbà i Bices): 4 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre i 1 de desembre
Pagament domiciliat únic (només IBI Rústic): 1 de juliol

IAE i Taxa de residus domèstics i comercials
Període voluntari: del 18 de setembre al 18 de novembre
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: del 2 de març al 4 de maig
Pagament domiciliat únic: 4 de maig

Més informació: www.orgt.cat
Si voleu domiciliar els pagaments d'aquests impostos i taxes, ho heu de comunicar a l'ORGT, presencialment o per internet a http://orgt.cat/domiciliacions


TAXES QUE GESTIONA L'AJUNTAMENT

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: del 20 de gener al 20 de març
Pagament únic domiciliat únic domiciliat: 2 de març

Taxa de guals
Període voluntari: del 2 de març al 4 de maig
Pagament únic domiciliat: 2 d'abril

Taxa de cementiri
Període voluntari: del 23 d'abril al 25 de juny
Pagament únic domiciliat: 2 de juny

Si voleu domiciliar els pagaments d'aquests impostos i taxes, ho heu de comunicar a l'Ajuntament abans del 15 de gener de 2020