Calendari fiscal

Calendari fiscal per a l'exercici 2019

Terminis voluntaris impostos gestionats directament per l'Ajuntament

Taxa de mercats ambulants: del 14 de gener al 15 de març del 2019.
Taxa de vehicles mediambientals: de l'1 de març al 2 de maig de 2019.
Taxa de guals: de l'1 de març al 2 de maig de 2019.
Taxa de Cementiri: del 23 d'abril al 25 de juny de 2019.
Impost sobre béns immobles urbans, rústics i Bices: del 6 de maig al 8 de juliol de 2019.
Taxa de residus: del 19 de setembre al 19 de novembre del 2019

Domicialiació de rebuts
La domiciliació de l'IBIU i de l'impost de vehicles mediambiantals tindrà un 5% de bonificació

Quota única domiciliada d'IBIU, taxa de vehicles mediambientals: 1 de març de 2019

Quotes trimestrals de l'IBIU, la taxa de residus domiciliats i impost de vehicles mediambientals:

  • 1r. Termini: 1 de març de 2019
  • 2n.Termini: 3 de juny de 2019
  • 3r. Termini: 2 de setembre de 2019
  • 4t. Termini: 2 de desembre de 2019

La resta de tributs domiciliats es carreguen en un únic termini: 1 de març de 2019

La data límit per sol·licitar la domiciliació bancària o notificar qualsevol informació vinculada als impostos és el 15 de gener de 2019

Terminis voluntaris impostos gestionats per l'ORGT

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE): del 19 de setembre al 19 de novembre de 2019 i si es fa pel banc, la quota es descomptarà el 4 de novembre de 2019
Impost de vehicles (menys els mediambientals): de l'1 de març al 2 de maig de 2019.
Qui pagui pel banc en només una quota, se li descomptarà el 2 de maig i qui ho fraccioni, els rebuts li arribaran l'1 d'abril, l'1 de juliol, l'1 d'octubre i el 2 de desembre de 2019

Per als pagaments i sobre qualsevol altre gestió vinculada a aquests dos impostos, s'ha de contactar directament amb l'ORGT (C. Aigües, 3; 934 729 171).