Bases reguladores de les subvencions al teixit comercial convocatòria 2022

Dimecres, 1 de febrer de 2023 a les 00:00

Expedient: 2/2022/SBA

L’Ajuntament de Montcada i Reixac i la Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local reconeixen la importància del teixit comercial com a element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat. Per tal d’ajudar i donar suport als projectes i activitats de caire comercial proposats pels diferents agents comercials implicats que duguin a terme programes de suport o accions per a la dinamització del teixit comercial del municipi amb la finalitat de fomentar el creixement econòmic local, la millora de l’ocupació i la cohesió social.
S’entenen les subvencions com una de les vies per enfortir el teixit comercial, de facilitar la Seva dinamització i promoció. Es considera la subvenció com l’eina necessària per aconseguir una entesa entre l’administració local i la societat civil en base a una sèrie de compromisos entre ambdues parts.
Les subvencions i els convenis que les documenten tenen caràcter voluntari i s’atorguen en funció de programes concrets. En cap cas no generen drets per obtenir d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Amb aquestes bases, l’Ajuntament de Montcada i Reixac pretén regular el conjunt de condicions i el procediment de sol·licitud, l’atorgament i la justificació de les subvencions destinades al teixit comercial per a l’exercici 2022, dins els límits establerts en els pressupostos municipals i d’acord amb allò establert en l’Ordenança General de Subvencions.
Aquests ajuts econòmics hauran de tenir com a finalitat general el foment i la promoció del teixit comercial de Montcada i Reixac.
Aquest projecte es porta a terme amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB.

Darrera actualització: 17.05.2023 | 13:50