Pla Educatiu d'Entorn

Dimarts, 19 de setembre de 2017 a les 00:00

Des de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i el Departament d'Ensenyament s'ha impulsat al municipi el Pla Educatiu d'Entorn a partir de l'any 2015.
El Pla Educatiu d'Entorn és un projecte d'educació integral que entén que l'aprenentatge també està fora de les aules i tota la comunitat de Montcada hi formem part.
L'objectiu d'aquest projecte és treballar en xarxa i de forma participativa amb tot el teixit social i institucional del municipi per tal d'aconseguir l'èxit educatiu de l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'educació intercultural, el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana.
L'element clau és aconseguir la continuïtat i coherència entre les accions dels diferents àmbits implicats al territori. La interacció comunitària de tots els agents educatius, socials, econòmics, culturals, artístics, esportius i de lleure són essencials per aconseguir un mateix objectiu: l'èxit educatiu de l'alumnat, en totes les seves dimensions, personal, social, acadèmica i laboral.

Objectius del Pla educatiu d'entorn tenint en compte la diagnosi de necessitats

Objectius generals dels Plans educatius d'enntorn Objectius específics del Pla educatiu d'entorn
Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic
 • Reduir desigualtats entre col.lectius implementant tallers d'estudi assistit.
 • Establir més coordinacions entres les escoles bressol i les escoles de primària.

Contribuir a millorar les condicions d'escolarització

 • Potenciar actuacions per a fer el traspàs del centre al món laboral
Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar
 • Millorar l'acollida de l'alumnat i de les famílies que s'incorporen a la zona/localitat en els centres de secundària.
 • Facilitar a les famílies amb dificultats la participació en les activitats complementàries, extraesclars .
 • Donar a conèixer i potenciar la participació en el  Pla català d'esports en el territori.
 • Unificar la informació de tota la oferta d'activitats culturals , esportives .. que es facin fora de l'horari lectiu.
Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
 • Promocionar  l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió social.
Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic
 • Potenciar  el Servei comunitari als centres docents de secundària i a  la zona
Potenciar l'educació en el lleure
 • Obrir espais per infans i joves per poder fer activitats de lleure.
Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en un territori:
 • Enfortir els vincles entre les famílies i els centres educatius
 • Enfortir la xarxa entre centres educatius
 • Enfortir la relació i la interacció entre els centres educatius i l'entorn
 • Millorar la comunicación i el treball en xarxa dels diferents agents que actúen en e
Darrera actualització: 11.01.2018 | 11:24