Notícies
regidora
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
  • Consell Municipal dels Serveis Socials

    El Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac és l’òrgan col·legiat de participació comunitària per l’assessorament i consulta en matèria de Serveis Socials al municipi.

  • Taula d'infància

    La Taula d'infància esta formada per professionals de l'àmbit sanitari, educatiu, social i cossos de seguretat amb l'objectiu d'abordar des del treball en xarxa les diferents problemàtiques que siguin detectades en relació a l'infància.

  • Taula discapacitat

    Òrgan de participació, amb la finalitat d’integrar la participació ciutadana i les seves entitats en els assumptes municipals relacionats amb la discapacitat.