Notícies
PLANS, CAMPANYES I PROGRAMES
 • Accio 16.24 Acció 16.24 06.03.2017

  Acció 16.24 és un projecte marc que proposa un conjunt d'accions articulades que configuren un servei de promoció i acompanyament socioeducatiu per a joves de 16 a 24 anys amb dificultats socials.

 • Pla de prevenció de drogues i pantalles Pla Local en Prevenció de Drogues i Pantalles 2018-2022 28.11.2017

  El Pla Local de Prevenció de Drogues i Pantalles 2018 – 2022 recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de prevenció al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta, doncs, d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove (en aquest cas d’entre 12 a 29 anys) de la ciutat en l’àmbit de les drogues, i altres conductes o factors de risc com els relacionats amb les pantalles.

 • Projecte de masoveria urbana a Montcada i Reixac 24.04.2019
 • Punt d'Assessorament en Drogues i Pantalles Punt d'assessorament en drogues i pantalles 08.04.2019

  El PASSA dissenya estratègies per a la promoció de la salut posant l'accent en potenciar l'adquisició d'habilitats i/o capacitats de cada persona i família per a un creixement òptim. A la vegada, ofereix suport tècnic a professionals aportant eines de detecció i intervenció socioeducativa en situacions de consums problemàtics.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
 • Consell Municipal dels Serveis Socials

  El Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac és l’òrgan col·legiat de participació comunitària per l’assessorament i consulta en matèria de Serveis Socials al municipi.

 • Taula d'infància

  La Taula d'infància esta formada per professionals de l'àmbit sanitari, educatiu, social i cossos de seguretat amb l'objectiu d'abordar des del treball en xarxa les diferents problemàtiques que siguin detectades en relació a l'infància.

 • Taula discapacitat

  Òrgan de participació, amb la finalitat d’integrar la participació ciutadana i les seves entitats en els assumptes municipals relacionats amb la discapacitat.