ESCOLES BRESSOL
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI
PUBLICACIONS
DOCUMENTACIÓ
Notícies
Òrgans de participació
  • Consell Escolar Municipal

    Organisme de consulta i de participació dels diversos sectors de la comunitat en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal.

PLANS, CAMPANYES I PROGRAMES
  • DiLTET DiLTET 19.09.2017

    El Dispositu Local de Transició Escola-Treball (DiLTET) es va iniciar l'any 2006 amb l'objectiu de fer detecció, prevenció, orientació, formació, acompanyament i seguiment dels joves entre 15 i 25 anys per facilitar el manteniment  i/o retorn dels joves al sistema educatiu i la seva incorporació al món del treball. És una eina que pot ser útil als joves en el seu trànsit de l'escola al món del treball.

  • Espai on les famílies juguen amb els seus fills i filles. Activitat de recolzament i convivència. Pla Educatiu d'Entorn 19.09.2017

    El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) és un pla comunitari que vol donar una resposta integrada a les necessitats d’infants i joves del municipi.