Constitució d'avals i garanties

Descripció: Constitució de garanties per a la tramitació de diferents procediments, com:

Llicències urbanístiques.
Contractacions administratives.
Tràmits de gestió tributària (interposició de recursos amb sol·licitud de suspensió de l'acte administratiu i convenis).
Obres d'urbanització.
Cessió de recursos materials o infraestructures a les entitats.


Requisits: Les fiances o avals s'han de constituir a nom del titular de l'obra en el cas de llicències municipals, i en el supòsit de contractacions municipals a nom dels licitadors i/o adjudicataris. En el cas de cessió de recursos a nom de l'entitat.

Si la garantia és un "valor" (aval bancari o de companyia asseguradora) s'ha de tenir en compte:
Que l'aval presentat sigui un document original.
Que hi consti:

1. El nom, NIF i adreça de l'entitat avaladora.
2. El nom, NIF i adreça de la persona física o jurídica avalada.
3. L'import avalat.
4. El concepte de la garantia.
5. El número d'identificació del registre d'avals.
6. La signatura i el segell original de l'entitat avaladora.

En els avals hi ha de constar els paràgrafs següents: "Aquest aval s'atorga de forma solidària respecte de l'obligat principal, amb renúncia expressa, per part de qui avala, del benefici d'excussió i amb el compromís exprés de pagament, al primer requeriment, a la Tresoreria de l'Ajuntament de Montcada i Reixac". "Aquest aval tindrà validesa i durada indefinida mentre l'Ajuntament de Montcada i Reixac no autoritzi expressament la seva cancel·lació".

Quin cost té:

En el cas de la cessió de recursos o infraestructures les que estableix l'ordenança reguladora de la taxa per l' ús d'instal·lacions socioculturals i per la cessió de recursos materials.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o la que ve en representació de l'entitat

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 23.01.2018 | 19:00