El calendari fiscal permetrà pagar la taxa de residus en terminis

Dilluns, 8 de gener de 2024 a les 12:55

Per poder acollir-se a aquest possibilitat, ja sigui a nivell comercial o domèstic, s’haurà de tenir domiciliat aquest rebut que gestiona l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

La possibilitat de pagar la taxa de residus en terminis és la gran novetat del calendari fiscal que estarà vigent durant l’any 2024. En el cas dels comerços, podran fer el pagament fraccionat en quatre terminis mentre que a nivell domèstic es podrà fer en dos terminis. Per poder acollir-se a aquesta opció, el rebut, que gestiona l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, haurà d’estar domiciliat al compte bancari. Les persones o comerços que ja ho tinguin domiciliat no hauran de fer cap gestió per evitar el pagament únic.

Amb l’objectiu de contribuir a pal·liar l’increment de la taxa de residus comercial previst per a aquest any, l’Ajuntament destinarà una subvenció extraordinària d’una màxim de 212.000 euros. Els establiments que s’acullin a aquest ajut obtindran una reducció del 58% de la taxa, sempre i quan compleixin amb una sèrie de requisits vinculats al volum de residus generats. Pel que fa a la taxa per recollida domèstica, es mantenen totes les bonificacions com fins ara: per a famílies nombroses i monoparentals, jubilats i pensionistes, tinença d’una màquina de compostatge i per l’ús de la deixalleria d’un mínim de 12 aportacions a l’any.

IMPOSTOS I TAXES QUE GESTIONA L'ORGT

IBI Urbà
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol.
Pagament fraccionat (5 terminis): 2 de maig, 3 de juny, 1 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre.

IBI Rústic
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol.
Pagament domiciliat únic: 1 de juliol.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: de l'1 de març al 3 de maig.
Pagament domiciliat únic: 2 de maig.

Taxa de residus domèstics i comercials (NOVETATS)
Període voluntari: del 3 de juny al 5 d'agost.
Pagament fraccionat residus domèstics (2 terminis): 3 de juny i 1 d’agost.
Pagament fraccionat residus comercials (4 terminis): 3 de juny, 1 d’agost, 1 d’octubre i 2 de desembre.

IAE
Període voluntari: de 16 de setembre a 18 de novembre.
Pagament domiciliat únic: 4 de novembre.

Per a més informació i si voleu domiciliar els pagaments d’aquests impostos i taxes, ho heu de comunicar a l’ORGT, per internet a la seva pàgina web o bé als telèfons: 934 729 171; 674 961 299; 932 029 802

TAXES QUE GESTIONA L'AJUNTAMENT

Taxa d’aparells automàtics (caixers d’entitats bancàries i aparells d’esbarjo)
Període voluntari  de l’1 de febrer al 3 d’abril.
Període domiciliat únic: 1 de març.

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: de l’1 de febrer al 3 d’abril.
Pagament domiciliat únic: 1 de març.

Taxa de guals
Període voluntari: de l’1 de març al 2 de maig.
Pagament domiciliat únic: 3 d’abril.

Taxa de cementiri
Període voluntari: del 22 d’abril al 25 de juny.
Pagament domiciliat únic: 3 de juny.

Taxa d’instal·lació de publicitat fixa (cartelleres)
Període voluntari: de l’1 d’octubre al 2 de desembre.
Pagament domiciliat únic: 4 d’octubre.

Taxa d’instal·lació de quioscos
Període voluntari: de l’1 d’octubre al 2 de desembre.
Pagament domiciliat únic: 4 d’octubre.

Taxa de terrasses   
Període voluntari: de l’1 d’octubre al 2 de desembre.
Pagament domiciliat únic: 4 d’octubre.

Per domiciliar els pagaments d’aquestes taxes, ho heu de comunicar a l’Ajuntament abans del 15 de gener.

Darrera actualització: 08.01.2024 | 13:06