Catàleg de patrimoni

El Catàleg és una bona mostra de la riquesa i antiguitat del patrimoni local

El Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni pretén inventariar els béns immobles, jaciments arqueològics i paleontològics, així com els valors naturals i paisatgístics, aprofundir en el coneixement d’aquests espais i establir un seguit de mesures de protecció jurídica que permetin la preservació i posada en valor de tots aquests elements. El projecte s’ha redactat entre els tècnics municipals i el Servei de Patrimoni Arquitectònic local de la Diputació de Barcelona, ens que ha sufragat l’elaboració del catàleg.

Del total de 112 béns catalogats, el document aprovat per l’Ajuntament cataloga quatre conjunts arquitectònics; 66 elements que formen part de cases, masies, escoles, equipaments públics i privats, indústries, estacions ferroviàries, així com ponts, aqüeductes i xemenies; 17 enclavaments arqueològics, i 25 naturals on hi ha tant espais com arbres i fonts. Cadascun dels elements catalogats va acompanyat d’una fitxa descriptiva amb imatges i referències com la cronologia, l’autor –si escau–, la classificació i categoria i el nivell de protecció: 1 (integral), 2 (conservació), 3 (parcial), 4 (ambiental), 5 (documental) i 6 (àrea d’expectativa arqueològica).

TEXT REFÓS DESEMBRE 2018

Equip Redactor:
JOSEP LLUÍS GORINA DE TRAVY, arquitecte.
RICARD FARRÉS CASADESÚS, arquitecte.
JAUME ALCÁZAR PARERA, historiador.
ÀLVAR CAIXAL MATA, Arqueòleg de l’SPAL.
Col·laboració:
JORDI FARRÉS CASADESÚS, delineant.

SPAL
Direcció: RAQUEL LACUESTA CONTRERAS.
Coordinació: IMMA VILAMALA ALIGUER.
Col·laboració: DAVID GALÍ FARRÉ, JORDI GRABAU FÍGOLS I LUCÍA FERNÁNDEZ ARIAS.

Darrera actualització: 15.10.2021 | 11:23