1.1. Implementar i fer realitat l’estratègia d’acció social de la ciutat

 1. Continuar realitzant l’Observatori d’Inclusió del Pla.
 2. Articular i integrar el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Ribera en el Pla Local d’Inclusió Social, seguint amb el model que marca la Generalitat, per encetar el PLACI (Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva).
 3. Incrementar la complementació de les beques menjador per garantir el dret a la alimentació.
 4. Implementar el Punt d’Informació al Voluntariat de Montcada i Reixac.
 5. Iniciar accions comunitàries basades en el voluntariat.
 6. Posar en marxa un Pla Local de Solidaritat i Cooperació. Destinar partides a desenvolupar les accions del Pla (caminar cap al 0,7).
 7. Donar a conèixer el servei de mediació de la Diputació de Barcelona i coordinar-lo amb Policia Local.
 8. Realitzar un projecte d’horts socials al municipi.
 9. Posar en marxa un espai d’allotjament d’urgència per a persones sense llar de manera mancomunada amb Ripollet i Cerdanyola.
 10.  Avaluar i actualitzar els plans locals: oferir eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista i assetjament al col·lectiu LGTBI+ i posar a disposició una persona de referència a cada àrea.
  1. Pla d’igualtat intern 2020.
  2. Protocol de prevenció de l’assetjament sexual 2021.
  3. Pla d'Igualtat 2022.
  4. Revisar i avaluar el Pla LGTBI+ 2019-2022.
  5. Pla LGTBI+ 2023.
 11. Revisió del format de participació dins de l’àmbit de dones cap al model de Taula de Dones.
 12. Promoure mecanismes de participació a l’àmbit LGTBI+ horitzó 2023.
 13. Aprovar, presentar, desenvolupar i avaluar el Pla d’Acció del projecte Montcada Ciutat Amiga de la Gent Gran.
 14. Creació de la Xarxa d’Inclusió i banc de bones pràctiques en matèria d’inclusió social.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 13:52