L’Ajuntament i el veïnat de Vallençana baixa aproven les quotes d’urbanització del sector

Dimarts, 20 de desembre de 2022 a les 12:00

El projecte té un cost al voltant de 600.000 euros que han d’assumir les persones propietàries del sector.

El veïnat de Vallençana baixa ha donat el vistiplau a la proposta de quotes per assumir la urbanització del sector que ahir dilluns, 19 de desembre, l’Ajuntament li va presentar, en una reunió al Centre Cívic La Ribera. El projecte preveu que el pagament de la part corresponent a cada propietat es faci en quatre quotes d’un 25% del total cadascuna, distribuïdes en quatre terminis al llarg d’un any aproximadament, el que es preveu que durin les obres. La previsió municipal és que la licitació de les obres es faci al gener. Per a les persones que necessitin ajornar el pagament, el consistori els ofereix la possibilitat de fragmentar-lo en 36 quotes, un tràmit que s’ha de pactar amb l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament.

Agraïm al veïnat la seva responsabilitat en el procés de consolidació de Vallençana baixa; el procés no és fàcil, però cal ja solucionar els problemes dels sectors del municipi amb dèficit i dignificar els barris’, ha dit el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez. La quota que cada persona propietària ha de pagar en la urbanització del sector està calculada en base al projecte de reparcel·lació, aprovat ja definitivament.

El projecte d’urbanització, aprovat a final del 2020, preveu pavimentar els vials amb formigó, amb 3,5 metres de calçada i com a mínim, que una de les voreres faci 1,80 metres; la construcció d'una vorera paral·lela a la carretera; la creació de la xarxa de clavegueram i la renovació de la d'aigua potable; i la instal·lació d'enllumenat públic de baix consum. ‘El projecte dignifica el sector però plantegem una intervenció de mínims per complir amb la legalitat i també perquè el cost sigui el menor possible’, ha indicat el regidor

El projecte divideix el sector en tres polígons d’actuació i la urbanització correspon als denominats 1 i 2, deixant fora d’actuació el sector que correspon físicament amb totes les parcel·les que tenen accés pel vial situat a la banda est de l'àmbit, el camí de Can Cartanyà, la urbanització del qual no es contempla en el projecte d’urbanització.

Darrera actualització: 20.12.2022 | 14:24