L’Ajuntament presenta al veïnat de Vallençana baixa els projectes d’urbanització i reparcel·lació del sector

Dijous, 24 de març de 2022 a les 14:00

La ciutadania pot presentar al·legacions al projecte de reparcel·lació, aprovat recentment i que es troba a hores d’ara en exposició pública.

Estem molt contents de com s’està desenvolupant el procés de consolidació de Vallençana baixa; tenim molta feina a fer d’ara en endavant però l’assumim amb la satisfacció de comptar amb el vistiplau d’un veïnat responsable, que vol dignificar aquest espai que pateix dèficits urbanístics’, ha explicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, després de la reunió informativa que l’Ajuntament va convocar ahir dimecres, dia 23,a la Casa de la Vila amb el veïnat del sector. L’objectiu de la trobada era explicar als veïns i veïnes els projectes d’urbanització i reparcel·lació de Vallençana baixa. El projecte de reparcel·lació, el que indica el cost econòmic de cada propietat per executar la urbanització, que puja a 605.000 euros, s’ha aprovat inicialment i es troba en procés d’exposició pública i de presentació d’al·legacions.

A final de l’any 2020 es va aprovar el projecte d’urbanització, que pretén consolidar i regularitzar el sector. ‘El projecte dignifica el sector però plantegem una intervenció de mínims per complir amb la legalitat i també perquè el cost que ha d’assumir el veïnat sigui el menor possible’, ha indicat el regidor. El pla preveu pavimentar els vials amb formigó, amb 3,5 metres de calçada i com a mínim, que una de les voreres faci 1,80 metres; la construcció d'una vorera paral·lela a la carretera; la creació de la xarxa de clavegueram i la renovació de la d'aigua potable; i la instal·lació d'enllumenat públic de baix consum.

El projecte divideix el sector en tres polígons d’actuació i la urbanització correspon als denominats 1 i 2, deixant fora d’actuació el sector que correspon físicament amb totes les parcel·les que tenen accés pel vial situat a la banda est de l'àmbit, el camí de Can Cartanyà, la urbanització del qual no es contempla en el projecte d’urbanització.

Darrera actualització: 25.03.2022 | 07:08