Es presenta la diagnosi del pla per aconseguir un municipi amable i integrador amb la gent gran

Dimarts, 5 de març de 2019 a les 12:00

L'estudi de la situació inclòs a Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans ha comptat amb la participació de més de 200 persones.

La diagnosi sobre la situació de la gent gran al municipi ha posat de manifest qüestions que a la majoria de la població li passen desapercebudes, com ara les dificultats que impliquen les barreres arquitectòniques per a persones amb problemes de mobilitat tant als espais públics –passos a nivell, voreres en mal estat, escocells, pals de la llum...– com a la llar. També es posen de relleu els conflictes que sorgeixen quan es fan diferents usos del mateix espai públic –pas de bicicletes per voreres; jocs de pilota al carrer, les places o enmig dels parcs...–; la demanda que les activitats d’oci no es programin en horari nocturn, o la necessitat de carrers il·luminats que generin sensació de seguretat, entre d’altres.

Els participants en l’elaboració del treball també han constatat la visió negativa que es té de l’envelliment en general, en considerar-se que les persones grans deixen de ser productives i suposen un cost per a la societat. En contraposició a aquesta idea, l’estudi constata que la gent gran es manté activa –una mostra és el volum d’activitats que es fa als centres cívics per a aquest sector de la població, algunes ofertades per persones grans–, i també molt participativa, tant a nivell d’entitats com de voluntariat.

L’alcaldessa, Laura Campos, va presentar ahir dilluns, 4 de març, la diagnosi de Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans a la Casa de la Vila, acompanyada de l’equip d’Spora, la consultora que per encàrrec municipal s’ha encarregat de l’anàlisi de la situació de la gent gran i del cap de Projectes i Programes d’Autonomia Personal i Dependència de la Diputació de Barcelona, Gustavo Barriga. L’ens supramunicipal ha finançat la diagnosi del projecte.

El nostre compromís és treballar per un municipi amable i integrador que garanteixi la qualitat de vida de totes les persones i, en especial, de la gent gran”, va dir Campos. L’edil va destacar el treball que s’ha fet des que al juliol del 2017, quan l’Ajuntament es va afegir a la Xarxa Ciutats Amigues de la Gent Gran promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) destinada a impulsar polítiques d’envelliment actiu. Per detectar les necessitats de la gent gran, s’han fet 8 grups de treball amb gent gran, un altre amb persones cuidadores, una altra amb professionals de serveis d’atenció i una altra, amb agents clau. També és va donar la possibilitat d’omplir un qüestionari. En total, hi han pres part 204 persones. El resultat d’aquest treball és el que servirà per a l’elaboració del pla d’acció. L’alcaldessa va agrair el suport rebut de la Diputació tot fent un prec perquè la col·laboració econòmica es mantingui. 

Darrera actualització: 05.03.2019 | 13:21