El Ple aprova les ordenances fiscals per al 2022, que mantenen gairebé el mateix import de tots els impostos i taxes respecte l'actual exercici

Divendres, 29 d'octubre de 2021 a les 10:00

L’increment del 0,64% dels preus dels serveis de Montcada Aqua respon a una auditoria realitzada sobre l’equipament.

El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió extraordinària celebrada ahir dijous, dia 28, va donar llum verda a la proposta del govern municipal d’ordenances fiscals per al 2022. Gairebé la totalitat dels impostos, taxes i preus públics es mantenen igual respecte l’exercici vigent. Una de les modificacions que s’hi introdueix és que la bonificació actual del 50% per 10 anys sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a la instal·lació de plaques solars es reduirà a 5 anys. En matèria mediambiental, s’amplia del 20% al 50% la bonificació sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a les empreses que incorporin instal·lacions d’aprofitament de l’energia o de foment de les energies renovables, amb un màxim subvencionable del 30% del cost de l’execució.

La proposta d’ordenances fiscals que hem elaborat és adequada al moment en què ens trobem; tot i la millora de la situació financera de l’Ajuntament, no podem plantejar cap rebaixa en les ordenances si volem continuar mantenint els serveis municipals actuals’, va manifestar al Ple el president de l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido, qui va fer esment també dels efectes negatius que suposarà per a les arques del consistori l’anul·lació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) anunciada aquesta setmana pel Tribunal Constitucional. ‘Cal una reforma de la llei d’hisendes locals perquè els ajuntaments tinguem marge de maniobra per donar millor resposta a les necessitats de la ciutadania’, va indicar l’edil.

Auditoria a Montcada Aqua
Els preus públics dels serveis del complex Montcada Aqua pujaran un 0,64% al 2022, un increment que sorgeix com a conclusió d’una auditoria efectuada aquest any sobre la instal·lació, que ha tingut en compte diferents aspectes, com el pagament a proveïdors, els salaris del personal i el manteniment de l’equipament, entre d’altres. ‘Vam demanar aquesta auditoria perquè l’empresa concessionària del servei reclamava diners a l’Ajuntament per compensar les inversions fetes a la instal·lació durant tots els anys que porta gestionant-la’, va expressar al Ple l’alcaldessa, Laura Campos, qui va explicar que el plec de condicions previ a l’adjudicació del contracte, al 2003, ‘apuntava les responsabilitats de forma ambigua’.

L’auditoria ha conclòs que els serveis de l’Aqua han de pujar el 0,64% i que s’ha de compensar l’empresa per les inversions fetes amb prop de mig milió d’euros. L’Ajuntament ha acordat amb la concessionària que la meitat d’aquests diners s’atorgarà enguany i l’altre 50%, al 2022.

Per aquest motiu, el Ple ordinari d’octubre –celebrat també ahir, just després de la sessió extraordinària d’ordenances fiscals– va aprovar un expedient de modificació de crèdits per tal d’obtenir els 275.000 euros necessaris per fer front al primer pagament. ‘Els diners que hem de compensar a l’empresa després d’efectuar l’auditoria redueixen considerablement les pretensions inicials de la concessionària’, va indicar Campos, tot assegurant que el consistori i l’empresa han establert un nou sistema de control d’ara en endavant per fer un seguiment acurat del contracte.

 

Darrera actualització: 30.11.2021 | 10:39