El govern local proposa la congelació de gairebé totes les ordenances fiscals per al 2022

Divendres, 22 d'octubre de 2021 a les 09:00

La proposta que l’executiu portarà a Ple el dia 28 introdueix alguns canvis en bonificacions en matèria d’energies renovables i l’increment del 0,64% dels preus de Montcada Aqua.

La proposta d’impostos, taxes i preus públics per al 2022 que el govern municipal passarà a aprovació per Ple el pròxim dijous, 28 d’octubre (18.30 h), congela gairebé la totalitat de totes les ordenances fiscals respecte a l’actual exercici. Una de les modificacions que s’hi introdueix és que la bonificació actual del 50% per 10 anys sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a la instal·lació de plaques solars es reduirà a 5 anys. ‘Des de l’Ajuntament hem de promoure que la ciutadania adopti les energies renovables, però hem escurçat el termini de bonificació perquè el que no podem és finançar gairebé tot el cost de la instal·lació’, va explicar ahir dijous, dia 21, el president de l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido, durant l’audiència pública prèvia al Ple d’aprovació de les ordenances fiscals de l'any vinent.

En matèria mediambiental, la proposta del govern municipal amplia del 20% al 50% la bonificació sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a les empreses que incorporin instal·lacions per fomentar les energies renovables, amb un màxim subvencionable del 30% de l’actuació.

D’altra banda, els preus públics dels serveis del complex Montcada Aqua pujaran un 0,64%, un increment que sorgeix com a conclusió d’una auditoria efectuada aquest any sobre la instal·lació, que ha tingut en compte diferents aspectes, com el pagament a proveïdors, els salaris del personal i el manteniment de l’equipament, entre d’altres.

Es manté el pagament fraccionat de l'IBI a 5 terminis
Per el 2022 es mantindrà el pagament fraccionat i domiciliat a 5 terminis de l’IBI, així com el mateix calendari. Aquest sistema de cobrament s’ha començat a aplicar durant aquest exercici. Garrido ha explicat que el govern municipal fa un balanç positiu de la delegació a la Diputació de Barcelona de la recaptació dels impostos i algunes taxes. ‘Gràcies a aquest traspàs, les inspeccions de la Diputació a empreses ens han permès obtenir prop de 150.000 euros més a l’any’, ha explicat el regidor.

La Diputació de Barcelona s’encarrega de gestionar el cobrament de l’IBI, l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’IAE, l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), la taxa de residus i la taxa per aprofitament especial de domini públic local. La resta de taxes i preus públics les gestiona l’Ajuntament.

Darrera actualització: 22.10.2021 | 13:38